Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 - fakta text

Skapad 2020-10-27 12:20 i Skytteskolan F-6 Göteborg
Vi ska skriva en berättande text
Grundskola 4 Svenska
Vi skriver en faktatext om valfritt ämne.

Innehåll

Våra mål

 

 Du ska kunna:

- skriva/muntligt framföra en faktatext 

- använda skiljetecken, stavnings- och skrivregler på ett korrekt sätt.

- använda dig av typiska ämnesord till valt ämne

- läsa igenom din text samt bearbeta texten efter feedback.

(alla arbetar efter sin egen förmåga och grundförutsättningar och redovisar på ett sätt som förefaller gynnsamma för eleven)

 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

- skriva i helklass, grupper och individuellt

- träna på att skriva faktatexter

- träna på skrivregler för en faktatext

- ha genomgångar/samtal om hur faktatext är uppbyggd

 arbeta med att bearbeta din text utifrån feedback

 

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- din faktatext följer mallen med rubrik, inledning, underrubrik, bild och bildtext

- din faktatext har minst två olika källor

- din faktatext har ett enkelt språk med stavning som inte stör förståelsen

- du använder stor bokstav och punkt på de flesta ställena.

- du ändrar något i din faktatext utifrån den feedback du får

 

Mer än godtagbara kunskaper

- din faktatext har en genomtänkt inledning och rubriker/underrubriker som lyfter texten

- din faktatext motivererar valet av källor

- din faktatext har ett varierat språk med få stavfel

- du använder stor bokstav och punkt samt andra skiljetecken med god säkerhet

- du ändrar din berättelse utifrån den feedback du får samt gör egna förbättringar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: