👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-10-27 12:27 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med återberättande texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med återberättande texter. Vi lär oss hur återberättande texter är uppbyggda med inledning, händelser i kronologisk ordning samt en avslutning. Vi lär oss vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Arbetsområdet avslutas med att du själv skriver en återberättande text.

Innehåll

Förmågor

Du kommer träna och utveckla din förmåga att muntligt återberätta men även också läsa och skriva återberättande texter. 

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta tillsammans för att lära oss om den återberättande textens struktur.
 • Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
 • Vi kommer att återberätta något som hänt för varandra och prata om vad man ska tänka på när man återberättar. 
 • Vi kommer att bedöma varandras texter 
 • I slutet av området ska du skriva en egen återberättande text. 

Kunskapsmål och bedömning

Du ska kunna

 • planera och skriva en återberättande text på egen hand
 • skriva en rubrik 
 • skriva en inledning 
 • skriva händelserna i kronologisk ordning
 • skriva en avslutning
 • använda rätt tempus (preteritum) 
 • använda varierande tidsord 
 • sätta ut stor bokstav 
 • sätta ut skiljetecken 
 • bearbeta din text 
 • ge respons på en klasskompis text 

Du bedöms enligt matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du använder dig av olika tidsord i din berättelse.
Du kan med hjälp använda dig av olika tidsord. Du använder ett fåtal olika ord.
Du kan använda olika tidsord och du varierar dem.
Du kan använda dig av många olika tidsord och du varierar dem.
Rätt tidsform på verben i din text.
Du kan med hjälp använda dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
I din text är den största delen av verben i preteritum.
Du använder dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
Du har en kronologisk ordning i din text.
Du kan med hjälp skapa en kronologisk ordning.
De flesta stycken i din text kommer i en kronologiskordning.
Alla stycken kommer i kronologisk ordning.
Du har en inledning som ger svar på frågorna vem, var, vad och när (varför).
Du kan med hjälp skriva en inledning som ger svar på frågorna.
Du skriver en inledning som ger svar på de flesta frågorna.
Du skriver in inledning som ger svar på alla frågor.
Du kan ge respons muntligt och skriftligt på texter.
Du kan med hjälp ge respons på texter muntligt.
Du kan ge respons på texter både muntligt och skriftligt.
Du kan ge välutvecklad respons på texter både muntligt och skriftligt.

Sv SvA
Checklista för en återberättande text.

Innehåll
Innehållet i min inledning svarar på frågorna vem, vad, var och när? (varför?)
Struktur
Jag följer strukturen för en återberättande text, med inledning, ett antal händelser och avslutning.
Jag har delat in texten i stycken som följer en kronologisk ordning.
Tempus
(tidsform av verben)
Jag använder preteritum i hela texten.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
I stort sett alla ord i min text är rättstavade.