Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och tryck

Skapad 2020-10-27 12:28 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Fysik

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Centralt innehåll

 • historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor
 • systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
 • sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier
 • dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Konkretisering av det centrala innehållet

När du har arbetat med det här området ska du:

 • känna till begreppen materia och densitet
 • veta vad som menas med en kraft och vilken enhet den mäts i
 • veta vad som menas med motkraft
 • veta vad som menas med tyngdkraft
 • känna till vad tyngdpunkt är
 • förstå vad som menas med tryck och vad lufttryck och vattentryck är
 • känna till Arkimedes princip

Arbetssätt

 • Genomföra enkla undersökningar
 • Arbete med text och uppgifter
 • Filmvisning
 • Genomgångar och diskussioner av aktuella avsnitt i läroboken

Bedömngin

Detta kommer att bedömas

 • Förmågan att använda arbetsområdets begrepp, modeller och teorier
 • Förmågan att genomföra en undersökning
 • Förmågan att resonera, dra slutsatser och argumentera

Bedömningen sker under diskussioner, genomförande av undersökningar och genom läxförhör och skriftligt inlämningsuppgift vecka 49

Lektionsplanering 

 

 

Helklass

Helklass

halvklass

 

V.46

9 / 11–13/11

Lektion 1

Vad är en kraft?

Tyngdkraft och gravitation

 

Sida 110–111

Genomgång + film

Lektion 2

Tyngd och vikt

Tyngdpunkt

 

 

Sida 112–113

Genomgång + begrepp listan

Lektion 3 Laboration

Massa och Tyngd

 

V.47

16/11–20/11

Lektion 4

Arbeta med arbetsuppgifter

  Lektion 5

 Vad är tryck?

Räkna med tryck

Lufttryck

 

Sida 114–115

 

Lektion 6 Laboration

Friktion

 

Friktion Sida 129

 

 

V.48

23/11–27/11

Lektion 7

Komprimerade gaser

Vattentorn

 

 

Sida 116–117

Lektion 8

 Arbeta med arbetsuppgifter

Lektion 9

 Laboration

Vatten lyftkraft

 

Sida 118

 

V.49

30/11 - 4/12

 Lektion 10

 Jobba med diskussionsfrågor  

 

Lektion 11

Jobba med diskussionsfrågor  

 

Lektion 12

Skriva inlämningsuppgiften

 

V.50

7/12–11/12

Lektion 13

Temperatur

Sida 42–44

 

Jobba med

Kan du sida 46?

 

Lektion 14

Värmetransport

Sida 45–47

 

Arbeta med arbetsuppgifter

 

 

V.51

14/12–18/12

Lektion 15 Värmetransport

Sida 48–52

 

Jobba med Uppslaget 3

Sida 60

Lektion 16

 Jobba med Uppslaget 3

Sida 60

 

Uppgifter

 • Lektion 2 Jobba med begrepplistan

 • Lektion 4

 • Lektion 10&11

Matriser

Fy
Bedömningsmatris FYSIK

Rubrik 1

E
C
A
Diskussion
Förmåga att diskutera såväl muntligt som skriftligt. Kunna fomulera ställningstaganden och kunna skilja på vetenskaplig fakta och det som du själv tror.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökning
Förmåga att planera undersökningar.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökning
Användning av utrustning.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökning
Undersökning och dokumentation (tex labbrapport)
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
användning av begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Kunskaper
Koppla samman fakta med fysikaliska samband.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Kunskaper
Hur historiska upptäckter och forskning bidragit till ändrade levnadsvillkor, både positivt och negativt
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: