Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 - Tid och diagram

Skapad 2020-10-27 13:00 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 5 Matematik
Tid, tabeller och diagram

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna förmågan att redogöra och dra slutsatser av en egen undersökning. Du ska också tolka kalender och träna på tidsskillnad och övrigt kring tid.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna: 

- analog och digital tid samt tidsskillnad

- månaderna med antal dagar och vilket nummer

- antal veckor, dagar på året och skottåret

- dygn, timmar, minuter, sekunder

- kvartal, årstid

- tabeller kopplade till stapel-, stolp-, linje- och cirkeldiagram

- medelvärde, median, typvärde

Bedömning sker i speciella uppgifter samt redovisningar

Undervisning och arbetsformer

Du arbetar med olika uppgifter enskilt och tillsammans. 

Du kommer i par göra en egen undersökning och redovisa i tabell och diagram.

Du kommer skriva ett prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: