Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b

Skapad 2020-10-27 13:09 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Innehåll

Kunskapskrav 

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1b

E
C
A
Olika samhällens organisation och bakomliggande idéer Förmåga 1, 2
Du kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Likheter och skillnader mellan samhällen Förmåga 1,2,3
I sin analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar du samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar du komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Historiska förutsättningars betydelse och påverkan Förmåga 2,3
Dessutom kan du översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan du utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan du utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Mänskliga rättigheter Förmåga 1
Du kan översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Du kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Du kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Samhällsfrågor - orsaker och konsekvens Förmåga 3
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Begrepp, teorier, modeller och metoder Förmåga 3
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder du med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Diskutera orsak, konsekvens och lösning Förmåga 3
Du diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Du diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Du diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Ge argument för ståndpunkter Förmåga 3
Du kan ge enkla argument för sina ståndpunkter
Du kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter
Du kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter
Värdera andras ståndpunkter Förmåga 3
Du värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Privat- och samhällsekonomi Förmåga 2
Du kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Du kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Källkritik Förmåga 4
I arbetet med samhällsfrågor kan du med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan du med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan du med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Presentationsformer Förmåga 5
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Du kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: