Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens val v.46 -Närområdet

Skapad 2020-10-27 13:38 i Skulltorps skola Partille
Grundskola 4 Historia Bild Idrott och hälsa Musik Samhällskunskap Teknik Svenska Svenska som andraspråk
Partille Kommun är en kommun i Västra Götalands län. Partille kommun består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Öjersjö och Jonsered. Partille är en geografiskt liten med befolkningsmässigt mellanstor kommun, öster om Göteborg. Här bor knappt 40 000 personer. Kommunen består till 60 procent av skyddad natur. Partille är din och min hemkommun och detta är unikt tillfälle att ta reda på mer om din närmaste omgivning.

Innehåll

 Ämne /ämnesområde

 • Historia, kultur, byggnader, konstverk, sport, kända personer, vem som styr i Partille?

 

Vad ska vi lära oss?

 • Vad platser, byggnader och konstverk nära oss i kommunen kan berätta om hur man levt då och hur man lever nu i Partille
 • Partille historia
 • Sport/musik/kultur
 • Vem styr i Partille?
 • Att göra en presentation om det du valt att fördjupa dig i och redovisa med hjälp av dator och egenvalt material som stöd
 • Att ge kamratrespons

 

Hur skall vi göra?

Med hjälp av låta eleverna välja valfritt område att fördjupa sig i och sedan gruppvis ta reda på fakta om är syftet med undervisningen att eleverna ska få:

 • Ta reda på var kommunens gräns går och vilka delar som ingår i kommunen
 • Ta reda på hur skolan, områdena runt skolan, byggnader och konstverk fått sina namn
 • Ta reda på hur människor levde här förr
 • Se en film om hur det var att bo i Partille 1966 och jämföra hur det ser ut idag
 • Göra en egen presentation om ditt närområde
 • Ge kamratrespons när det gäller klasskompisarnas redovisningar

När ?

 Arbetsområdet/ projektet pågår under v.46 ht2020.

Varför ska vi göra det här?

För att eleverna ska få möjlighet att fördjupa sig i valfritt ämne.

 

Bedömning.

Vi kommer att bedöma hur väl du kan kombinera bilder med muntlig presentation.

 

Vi kommer att bedöma hur väl du kan formulera dig i skrift med hjälp av datorn.

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att jämföra Partille förr och nu

 

Kamratbedömning

 

Egen reflektion

 

Du kommer att utvärdera ditt arbete.

.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: