Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karlavagnens pedagogiska årshjul Språk och kommunikation20/21

Skapad 2020-10-27 13:50 i Gottsta förskola Norrtälje
Förskola
Mål från Lpfö 18: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap," Syfte: Generativ fråga: Varför behöver vi kunna förmedla budskap?

Innehåll

I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

 

Var är vi? I vår vardag och undervisning på förskolan omges barnen av skriftspråk och symboler, men har inte fått tillräckliga erfarenheter och kunskaper kring vad detta kan betyda. Därför behöver vi ge barnen förutsättningar för att få kunskaper och erfarenheter kring skriftspråk och symboler.

 

Vart ska vi? Vi vill att barnen får erfarenheter och kunskaper kring skriftspråk och symboler. Vårt mål är att barnen ska kunna förmedla att de fått erfarenheter och kunskaper kring detta utifrån sin kommunikation och agerande. 

 

Hur gör vi? Vi fortsätter att utgå ifrån Babblarna. Babba som står för språk och kommunikation kommer att involveras lite extra i vår undervisning. Vi kommer att fortsätta läsa böcker, utöva sång, rim och ramsor för att stimulera språket. Vi kommer att presentera bokstäver genom olika lär-material som exempelvis: sätta upp ett nytt alfabet, ha burklock att jobba med som har olika bokstäver, visa bokstäver och olika symboler med hjälp av overhead, digitala verktyg (Blue Booth, om den går att boka) erbjuda papper, pennor och anteckningsblock. Vi kommer också att utveckla och skapa nya aktiviteter och undervisning beroende på hur barnen tar sig an de olika material och undervisning vi erbjuder.

 

Startaktivitet: Vi kommer att starta upp detta projekt genom att presentera symboler på over head.

 

Pedagogernas förhållningssätt: Vi introducerar nytt lär-material och nya aktiviteter som barnen får undersöka och utforska utifrån sin egna förmåga flera gånger och vi pedagoger agerar scaffolding genom att stötta och uppmuntra.  

 

Lärmiljöer/material? Våra lärmiljöer kommer att vara inne på avdelningen (ateljé och lekrum) våra gårdar utomhus och i skogen. Material som vi kommer att använda är bla: böcker, vatten, olika slags färger, pennor, papper, återbruksmaterial och naturmaterial. Utifrån barnens visade intressen kommer vi sedan att utforma material och lärmiljö vart efter projektets gång.

 

Utvärdering: Utvärdering sker kontinuerligt i våra reflektioner varje vecka. Vi kan se att vi har bidragit till barnens utveckling och lärande, när vi ser hur barnen kommunicerar och agerar i samband med skriftspråk och symboler.

 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan.) Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: