Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska- Champ 6 Chapter 4A-6B

Skapad 2020-10-27 14:00 i Slaka skola Linköping
Läromedlet Champ 6, första sex kapitlen
Grundskola 6 Engelska
Vi arbetar med läromedlet Champ 6 som hjälper dig att utveckla din engelska ännu mer. Du kommer göra olika slags övningar där du får: läsa, skriva, prata och lyssna.

Innehåll

Undervisningens mål:

 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar
 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser i presentationer och samtal
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig
 • muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används

Undervisning:

Vi läser och lyssnar gemensamt i skolan på texterna i Textbook. 
Du får arbeta med olika övningar enskilt, i par eller i grupp. 

 • Chapter 4 A. Dangerous snow (the plusperfect tense)
 • Chapter 4 B. She was lucky! (the plusperfect tense)
 • Chapter 5 A, 5 B. Harvey, The kiss of life (who/which)
 • Chapter 6 A. Colourful India (there is/there are)
 • Chapter 6 B. The story of Lord Ganesh (repetition och diagnos av kunskaper)

Vid lyssning:

 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
 • använda hjälpmedel (ordlistor, översättningstjänst)

Vid läsning:

 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av det man förstår och ignorera det man inte förstår
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
 • använda hjälpmedel (ordlistor, översättningstjänst)

Vid tal:

 • härma-säga efter
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • visa ( använda kroppsspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord
 • använda en synonym
 • tala om något annat

Vid skrivning:

 • härma-skriva av
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • beskriva/förklara ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst) 

I Google Classroom presenteras mål och innehåll för de olika lektionerna.

Bedömning:

Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar
 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig
 • muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska åk 6

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förmåga att
tala och samtala
Du jobbar med din förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd av läraren berätta utifrån en bild.
Du behärskar förmågan att uttrycka dig självständigt utifrån en bild med gott resultat.
Du använder aktivt din förmåga att formulera och uttrycka dig utifrån en bild med gott resultat.
Förmåga att
läsa och förstå
Du arbetar med läsförståelsen och kan med visst stöd av läraren genomföra frågorna på texten i kapitel 6B med godtagbart resultat.
Du behärskar läsförståelsen och kan självständigt besvara läsförståelsefrågor på kapitel 6B med gott resultat.
Du utvecklar läsförståelsen och genomför självständigt utmanande uppgifter med gott resultat.
Förmåga att
lyssna och förstå
Du genomför hörförståelsen och kan med visst stöd av läraren genomföra frågorna om dansande kobror samt frågorna om Greg Arnold.
Du behärskar hörförståelsen och kan självständigt besvara frågorna om dansande kobror samt frågorna om Greg Arnold, med gott resultat.
Du utvecklar hörförståelsen och arbetar aktivt och självständigt med utmanande lyssningsuppgifter.
Förmåga att
skriva
Du arbetar med din förmåga att skriva om hur djur behandlas i vårt land. Du genomför skrivuppgifterna med visst stöd från läraren.
Du behärskar att skriva om hur djur behandlas i vårt land. Du genomför i det närmaste skrivuppgifterna självständigt med gott resultat.
Du utvecklar aktivt och självständigt din förmåga att skriva om hur djur behandlas i vårt land. Du genomför utmanande skrivuppgifter självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: