Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testa teknik - NTA

Skapad 2020-10-27 15:24 i Björkås särskola Ludvika
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning
Testa teknik är ett tema som handlar om tekniken i elevernas närmiljö. Saker som skyddar person och sak. Eleverna kommer få undersöka hur föremål kan skydda dem själva, men också skydda olika föremål.

Innehåll

Du kommer jobba med NTAs låda "Testa Teknik" och 5 olika uppdrag.

Med NTA-lådan får eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem. De får även göra egna konstruktioner. Samtidigt får eleverna utveckla sitt vardagsspråk och det ämnesspecifika språket i teknik.

Du kommer att lära dig:

- att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar.

- att konstruera ett bärhandtag och ett kastrullunderlägg.

- några enkla tekniska lösningar utifrån funktion och syfte.

- funktionen på olika tekniska hjälpmedel. T.ex. sax, vattenpass och tänger.

Detta ska du göra för att du ska upptäcka och förstå olika tekniska löningar och hjälpmedel som kan hjälpa dig i din vardag.

 

Uppdrag 1: Skydda sak och person.

Du kommer få beskriva och undersöka några enkla tekniska lösningar och vanliga material. Hur dessa kan skydda en person eller en sak. Kan en sak användas på flera olika sätt och till olika ändamål?

 

Uppdrag 2: Konstruera skydd.

Du kommer få konstruera två olika skydd. Det ena ska skydda person, det andra ska skydda sak. 

 

Uppdrag 3: Sätta fast och ta loss

Du kommer få fundera över enkla lösningar utifrån funktion och syfte. Du får titta på likheter och skillnader, du får även titta på föremålets egenskaper och ändamål.

 

Uppdrag 4: Lodrätt, vågrätt och lodrätt.

I detta uppdrag kommer du få undersöka hur man använder några olika tekniska hjälpmedel som används vid tillverkning och byggnation. T.ex. lodlina och vattenpass.

 

Uppdrag 5: Hjälpmedel

Du kommer att få undersöka olika hjälpmedel och resonera runt föremålens funktion och behov.

 

Bedömning kommer göras på hur du:

- deltar i undersökningar och/eller kan jämföra och beskriva hur några tekniska föremål används och fungerar.

- deltar i kommunikation om och/eller kan ge exempel på hur redskap och teknik kan användas på ett säkert och ändamålriktigt sätt.

- känner igen eller använder ord, begrepp och symboler på ett relevant sätt.

 

Du kommer att få visa vad du kan genom att:

- delta i diskussioner.

- praktiska arbeten på lektionerna.

- dokumentera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion till exempel på lekplatsen och i hemmet.
  VEU  1-9
 • Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9

Matriser

VEU
Björkås Särskola - Testa teknik/NTA - 7-9

Insats krävs
Uppvisar grundläggande kunskaper
Uppvisar goda kunskaper
Uppvisar mycket goda kunskaper
Tekniska lösningar
Du kan **bidra** till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Du kan föra **enkla** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Liknande lösningar
Du ger också **något** exempel på andra liknande lösningar.
Du ger också **några** exempel på andra liknande lösningar.
Du ger också **några** exempel på andra liknande lösningar.
Rörliga delar som samverkar
Dessutom **medverkar** du i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver du på ett **delvis fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver du på ett **väl fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Hållfasta & stabila konstruktioner
Du **medverkar** också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och **bidrar** till resonemang om hur de är uppbyggda.
Du undersöker och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **enkla** resonemang om hur de är uppbyggda.
Du undersöker och beskriver på ett **väl fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **välutvecklade** resonemang om hur de är uppbyggda.
Vardagligt problem
Du kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Du kan utforma **enkla** och **delvis underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Du kan utforma **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Konstruktionsarbeten
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** du i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför du på ett **delvis fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför du på ett **väl fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Materialens egenskaper
Du **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Du för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Du för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Dokumentationer
Du **bidrar** till dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och **medverkar** i att beskriva intentionen med arbetet.
Du gör **enkel** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt intentionen med arbetet.
Du gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **väl fungerande** sätt intentionen med arbetet.
Redskap & teknisk utrustning
Du **medverkar** i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Du använder på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Du använder på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Använda manualer
Dessutom **medverkar** du i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder du manualer på ett **delvis fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder du manualer på ett **väl fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera.
Olika val av tekniska lösninga
Du kan **bidra** till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra **enkla** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: