Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FSK Pippi Långstrump

Skapad 2020-10-27 15:35 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F
Pippi fyller 75 år och därför kommer vi att lära oss om Pippi och hennes värld (v. 45 - 48).

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • Hur en berättelse är uppbyggd.
 • Enkel fakta om Astrid Lindgren.
 • Sjunga barnklassikern "Sjörövarfabbes farfarskarl" och olika begrepp i texten.
 • Vilka material som flyter och sjunker och med olika material och redskap bygga en båt. 
 • Sortera och urskilja föremål i en sakletarövning. 
 • Lösa enklare matematiska problem.

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

Se utdrag ur läroplanen nedan. 

Så här kommer vi att jobba (Genomförande)

 • ·        Läsa om Pippi och analysera utifrån hinderschemat.
 •       Skriva faktatext om Astrid Lindgren.
 •       Sjunga sången "Sjörövarfabbes farfarskarl".
 •       Bygga båtar som flyter.
 •       Skriva egna sagor med Pippi utifrån hinderschemat och i appen "Berätta".
 •       Sakletarövning: Arbeta med ordet "sakletare" och leta efter saker utomhus. 
 •       Problemlösning och arbete med guldpengar.
 •       Avsluta med en Kahoot. 

Material:

 • Boken "Känner du Pippi Långstrump".
 • Carolas saga "Pippi på kalas"
 • Hinderschemat
 • Ipads
 • Kahoot
 • olika pedagogiska material

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: