👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser "Röda tråden"

Skapad 2020-10-27 15:45 i Söraskolan Österåker
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Berättelser blir bättre om de har en början, handling, en lösning och ett slut. Det ska vi träna på nu när du ska få skriva berättelser som handlar om olika saker tex. en ovanlig/spännande dag, en dag på tivolit, en dag i djurparken, när jag mötte ett lejon, i ödehuset, när jag dök och hittade en skattkista osv.

Innehåll

 

 

Vad ska vi lära oss? 

 • Skriva berättelser med en röd tråd(början-handling-slut)

 

Hur ska vi arbeta?

 • Skriva berättelser utifrån given rubrik
 • Skriva berättelser till bilder
 • Skriva både för hand och digitalt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Skriva berättelse"Röda tråden"

Rubrik 1

Behöver träna mer
Godtagbart
Mer än godkänd
Röda tråden
I din berättelse finns ett försök till att ordna en gång med början - handling - slut. Berättelsen hoppar ibland mellan olika saker.
Din berättelse har en röd tråd och den har ett bra flyt mellan början - handling - slut.
Din berättelse har en tydlig röd tråd.Du skriver längre texter och skriver med ett varierat språk. Du börjar kunna bearbeta dina texter.
Läslig handstil
Du skriver oftast med läslig handstil men vissa bokstäver är otydliga.
Du skriver med läslig handstil, ibland kan bokstäverna vara lite otydliga.
Du skriver alltid med tydliga och fina bokstäver när du skriver för hand.
Kamratrespons/bearbeta dina texter
Du kan med stöd av en vuxen ge kamratrespons. Du kan bearbeta din text med hjälp av en vuxen efter du fått en kamratrespons.
Du kan ge och ta kamratrespons utifrån enkla givna frågor och efter det bearbeta dina texter på ett enkelt sätt.
Du kan ge och ta kamratrespons utifrån givna mer utvecklade frågor. Du kan bearbeta dina texter på ett mer utvecklade sätt.