👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befruktning och fortplantning NO åk 6

Skapad 2020-10-27 15:54 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Mål med arbetet: Kunna förklara följande begreppen som handlar om blommans fortplantning: stickling och reva, pollinering samt kunna förklara olika sätt som blommor blir befruktade samt blommans delar. Kunna förklara följande begrepp som handlar om djurs fortplantning: när fiskar "leker", inre och yttre befruktning samt kunna reflektera över skillnaden mellan inre och yttre befruktning och ge exempel på djur som har olika befruktning. Kunna förklara följande begrepp som handlar om människors befruktning: människans fortplantningsorgan samt kunna reflektera om vad som händer under puberteten.
Grundskola 6 Biologi
Vad är liv? Vad betyder att föröka sig? Sker all förökning mellan hanar och honor? Vad händer i kroppen under puberteten? Vad betyder ordet kloning? Vad är pollinering? Kan människor lägga ägg? Vad menas med provrörsbefruktning? Varför får man finnar? Vilka frågor är du nyfiken på när det kommer till fortplantning och puberteten?

Innehåll

Veckorna 45-51 2020

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer under dessa veckor att arbeta  med befruktning och fortplantning. Vi lär oss om växter och djurs olika sätt att fortplanta sig. Vi kommer också arbeta med människans könsorgan och hur ett barn blir till.

 

Efter detta arbetsområde ska du kunna mer om:

- hur förökning går till

- skillnaden mellan yttre och inre befruktning

- hur barn blir till

- hur kroppen förändras i puberteten

- att leva tillsammans

- förklara begrepp som: Befruktning, foster, frö, förökning, hane, hona, Inre befruktning, kloning,könlös befruktning,könsceller, livmoder, mens, mjölke, penis, pistill, pollen, provrörsbefruktning, pung, rom, samlag, slida, spermie, ståndare, sädesvätska, testikel, yngel, yttre befruktning, äggstock. 

 Du kommer även att träna på att ta ställning i frågor som rör jämställdhet, identitet, ansvar och kärlek i vårat samhälle förr och idag.

Vi kommer att ha en frågelåda där du kan lägga ner en egen fråga som du vill ha svar på. Här kan du givetvis vara  anonym. 

Vi kommer att utgå från vår NO-bok "Koll på NO år 6" och vi kommer att komplettera med olika filmer. Vi diskuterar, funderar och arbetar på olika sätt och i olika konstellationer för att lära oss så mycket som möjligt.

 

 

Lektionsinnehåll/ Hur ska vi arbeta?

 • Vi läser texter från läroboken "Koll på NO åk 6"
 • Vi arbetar i ett arbetshäfte.
 • Vi tränar olika ämnesspecifika begrepp genom att i olika sammanhang bekanta oss med dem.
 • Vi ser på filmer och diskuterar innehållet.
 • Vi pratar, skriver och läser om befruktning och fortplantning.
 • Vi kommer få besök av skolsköterskan och skolkuratorn.

Bedömning/ Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att aktivt delta på lektionerna.

Du visar i skriftliga och muntliga sammanhang att du har förståelse för olika typer av befruktning.

Du visar i skriftliga och muntliga övningar att du förstår ämnesspecifika begrepp.

Genom ett skriftligt prov som utgår från ditt arbetsmaterial.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Fortplantning och befruktning

Bedömningen avser

Ännu ej uppnått kunskapskraven
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förtydligande
Förmåga att
Samtala och diskutera, samt förtydliga frågor, åsikter & argument
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du kan diskutera hur du påverkas under puberteten och kan skilja på fakta och vad du själv tycker och tänker, samt ta ställning i vad du anser vara bäst. Du kan använda dig av andras åsikter och tankar och med hjälp av dem utveckla din egen diskussion.
Förmåga att
Samtala och diskutera
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Du kan skriva texter så att dina klasskompisar och andra förstår vad du menar och får ett flyt i texten.
Förmåga att
använda begrepp och se sammanhang
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Du förstår vad puberteten innebär och kan använda dig av begrepp och förklara samband mellan vad som sker i kroppen och hur det påverkar individen.
Förmåga att
resonera
Ännu ej uppnått kunskapskraven
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Du kan resonera om hur puberteten påverkar dig och din kropp.