👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och potenser - Åk 8 ht 2020

Skapad 2020-10-27 15:59 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
I detta arbetsområde ska vi lära oss hur vi räknar med bråktal och se hur vi kan förenkla långa multiplikationer med hjälp av potenser.

Innehåll

Arbetsformer:

- genomgångar

- problemlösning

- diskussioner

- egen arbete (bok & digitalt)

 

I arbetsområdet bedöms du genom:

- mindre inlämningar, både skriftliga och muntliga

- muntlig uppgift

- prov

 

Arbetstid och deadline

- Från vecka 43 till vecka  50

- Muntlig uppgift vecka 47

- Diagnos vecka 48

- Prov vecka 50

Matriser

Ma
Bråk och potenser - Åk 8 ht 2020

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
1. Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
3. Använda matematiska begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Tal i potensform.
6. Välja och använda matematiska metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform och tal i potensform.
7. Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Föra och följa matematiska resonemang.
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform och tal i potensform.
8. Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.