Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap

Skapad 2020-10-27 16:25 i Knappekullaskolan Lerum
Hemkunskap grundsärskola
Grundsärskola F – 5 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Kommunikation Vardagsaktiviteter
Du kommer att baka och bjuda dina klasskompisar i paralellklasserna, även ta med dig bakverk hem och bjuda familjen. Du kommer få undervisning i att duka, diska och pyssla samt lära dig att sortera tvätt och tvätta i tvättmaskin. Du får inledning av lektion, genom att titta på kort film om det som du ska få göra. Du kommer steg för steg få följa recept med bildstöd och även under andra moment i hemkunskap hjälp av bildstöd, som visar dig steg för steg i processen. Du får tillverka bakverk ut efter helgdagar och årstider samt Nobeldagen kommer uppmärksammas och firas med pompa och ståt.

Innehåll

Konkreta mål

 • Läsa och förstå ett recept
 • Använda köksredskap på ett säkert och fungerande sätt
 • Tillaga en maträtt och att baka samt diska
 • Delta i en måltid med de vardagliga rutinerna
 • Duka och arrangera en måltid
 • Sortera och tvätta kläder
 • Handla

Arbetssätt

 • Läsa recept med stöd av bildstöd
 • Lära dig namn på vanliga köksredskap
 • Tillaga en enkel måltid och baka
 • Städa, diska och kompostera
 • Duka och arrangera måltider
 • Klädvård
 • Gå till bageriet och handla
 • Pyssla något ätbart ut efter vilken årstid eller helgdag det är t ex Halloween, jul, Nobeldagen och Gustav Adolfsdagen. 

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att tillaga en maträtt och baka en kaka med hjälp av recept och berätta för en vuxen hur du gör samt bjuda andra.
 • Din förmåga att använda köksredskap på ett säkert sätt.
 • Din förmåga att för en vuxen visa att du vet namnen på några köksredskap.
 • Din förmåga att duka och arrangera en måltid.
 • Visa att du vet rutiner kring måltid genom att du deltar och samspelar med övriga.
 • Din förmåga kring att källsortera.
 • Din förmåga vid inköp.
 • Genom att du deltar vid sortering av kläder ut efter färg och material.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bilder som är aktuella för eleven och vilket budskap de förmedlar.
  ES  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  4-6
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  4-6
 • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
  VAA  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
  VAA  1-3
 • Rutiner vid inköp.
  VAA  1-3
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-3
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.
  VAA  1-3
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  4-6
 • Rutiner för måltider.
  VAA  4-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  4-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  4-6
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  4-6
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.
  VAA  4-6
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  4-6
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  4-6
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.
  VAA  4-6
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-3
 • Längd, volym och massa och hur de kan storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-3
 • Sedlar och mynt.
  VEU  1-3
 • Att betala med pengar och digitala betalningssätt.
  VEU  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  4-6
 • Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.
  VEU  4-6
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.
  VEU  4-6
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: