Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlevnad

Skapad 2020-10-27 16:26 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Biologi
Hur kan vi skapa förståelse, respekt och tolerans för varandras identitet, personlighet och olikheter? Svenskan och biologin kommer under år 8 ta upp dessa ämnen ur olika perspektiv. Förhoppningen är att du ska få en fördjupad förståelse för hur samlevnad, etik och tolerans hänger ihop och påverkar dina tankar och värderingar. I biologi tar vi upp kroppens utveckling från barn till vuxen, samlevnad, preventivmedel, könssjukdomar, graviditet och mycket annat som hör området till. Vi kommer även besöka ungdomsmottagningen i Midsommarkransen.

Innehåll

Samlevnad                                               

Hur kan vi skapa förståelse, respekt och tolerans för varandras identitet, personlighet och olikheter?

Svenskan och biologin kommer under år 8 ta upp dessa ämnen ur olika perspektiv. Förhoppningen är att du ska få en fördjupad förståelse för hur samlevnad, etik och tolerans hänger ihop och påverkar dina tankar och värderingar. I biologi tar vi upp kroppens utveckling från barn till vuxen, samlevnad,preventivmedel, könssjukdomar, graviditet och mycket annat som hör området till. Vi kommer även besöka ungdomsmottagningen i Midsommarkransen.

 

Mål:

När vi är klara med detta arbetsområde kommer du veta mer om:

-  människans sexualitet, fortplantning och hur ett barn utvecklas i livmodern.

- sexuellt överförbara sjukdomar.

- relationer, kärlek, ansvar och jämställdhet.

- metoder för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar på individnivå och på global nivå.            

 

v.

Måndag (45min)

Tisdag (60min)

Onsdag (40min)

Fredag (50min)

46

Puberteten-

skillnader och likheter mellan tjejer och killar.

 

Könsorganen – vad fyller delarna för funktion?

217-223

Menstruation

Ordkunskap

Sexualitet

 

s. 224- 229

Vad är normalt och vem bestämmer det?

 

 

HBTQ

s. 230-231

Film: Sex education

47

Befruktning, graviditet och förlossning

 

s. 232-235

Preventivmedel

Abort

 

s. 236-237

Innehåll efter önskemål.

Läxdiskussion

Läxa: Googla:

Vilka preventivmedel använde man förr i tiden?

Vad var en änglamakerska?

Vem var Ottar? (Elise Ottesen-Jensen)

48

Könssjukdomar

 

s.238-241

Pornografi, prostitution och sexuellt våld.

Diskussionsfrågor och värderingsövningar

 

Omskärelse, könsstympning

Sammanfattning

Instuderingsfrågor.

Värderingsövningar

Repetition/fördjupning

 

Sök fakta, värdera fakta

 

Läxa: Läs s 216-245

Vad är svårt?

 

49

…fortsätt med sökuppgiften.

 

Besök till ungdomsmottagningen i Midsommarkransen

Sammanfattning

Instuderingsfrågor.

Värderingsövningar

Repetition/fördjupning

 

Film på temat

Läs s216-245, anteckningar, arbetsblad

50

Sammanfattning

Instuderingsfrågor.

Repetition

Prov

Film

 

 

 

 

Begrepp som hör till området

pubertet        fortplantning      könsorgan    preventivmedel      heterosexuell     HBTQ     pedofili

homosexuell transsexuell  pornografi     spermie         äggcell          menstruation          incest

testosteron    östrogen        smittskyddslagen                HIV                graviditet        befruktning

abort             omskärelse   könsstympning          övergrepp               bisexuell        trafficking

 

Syfte:

-          Utveckla kunskap om biologiska sammanhang och öka intresset för att veta mer om sig själva och  omvärlden.

-          Utveckla förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara  samband i koppen, naturen och samhället.

 

-          Få kunskaper som gör det möjligt att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.

-          Ge förutsättningar att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.

 

Bedömning:

Det som bedöms och det som läraren ger feedback på hur väl du visar dina kunskaper såväl skriftligt som muntligt

 

Underlag för bedömning är:

-lektionsaktiviteter både muntliga som skriftliga

- resultat på förhör och inlämningsuppgifter

 

 

   

 

Kunskaper

 

Grundläggande

Ge exempel på och beskriver

Viss användning av begrepp

Goda

Förklara och visar på samband

Relativt god användning av begrepp

Mycket goda

Förklara och visar på samband

Generella drag

God användning av begrepp

Resonemang

Enkla och till viss del underbyggda

Enkelt identifierbara samband

Utvecklade och relativt väl underbyggda

Förhållandevis komplexa samband

Välutvecklade och väl underbyggda

Komplexa samband

Undersökningar/

laborationer

Bidrar till att formulera och ger förslag på förbättringar

I huvudsak fungerande

Enkla slutsatser

Enkla dokumentationer

Formulerar och ger förslag på förbättringar

Ändamålsenligt

Utvecklade slutsatser

Utvecklade dokumentationer

 

Formulerar och ger förslag på förbättringar Ändamålsenligt och effektivt

Välutvecklade slutsatser

Visar nya tänkbara frågeställningar att undersöka

Välutvecklade dokumentationer

Diskussioner

Ställa frågor, svara på frågor, argumentera

För diskussionerna till viss del framåt

Enkla motiveringar

För diskussionerna framåt

Utvecklade motiveringar

 

För diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem

Välutvecklade motiveringar

Söka information

 

 

I huvudsak, skapar enkla texter, viss anpassning till syfte

Relativt väl, utvecklade texter, relativt god anpassning till syfte

Väl, välutvecklade texter, god anpassning till syfte

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: