Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2020-10-27 16:47 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Källkritik på nätet och i sociala medier, reklam och Fake News

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera trovärdigheten hos olika källor. Framförallt kommer vi att ägna oss åt budskap på nätet och i sociala medier. Vi kommer att lära oss vilka frågor vi behöver ställa till en källa innan vi kan lita på den.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna använda sig av några få frågor för att avgöra trovärdigheten i en källa.

Eleverna ska kunna resonera kring sociala medier och hur de fungerar.

Eleverna ska kunna skapa påhittade nyheter som skulle kunna vara trovärdiga.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att diskutera sig fram till vad som kan vara en trovärdig nyhet.

Bärande begrepp

Massmedia

Källa

Trovärdighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Källkritik

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna använda sig av några få frågor för att avgöra trovärdigheten i en källa.
Eleverna ska kunna resonera kring sociala medier och hur de fungerar.
Eleverna ska kunna skapa påhittade nyheter som skulle kunna vara trovärdiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: