Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De globala målen

Skapad 2020-10-27 17:02 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
Målen för hållbar utveckling

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Vi kommer att samtala kring de utmaningar vi människor står inför och vad världens länder kommit överens om att samarbeta kring för att göra världen bättre.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna diskutera kring de utmaningar vi människor står inför.

Eleverna ska kunna reflektera kring lösningar på olika globala problem.

Eleverna ska kunna samtala kring de olika förutsättningar som olika länder har.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att diskutera sig fram till vad som kan vara en trovärdig nyhet.

Bärande begrepp

Fattigdom

Hunger

Fred

Hälsa

Hygien

Utbildning

Jämlikhet

Jämställdhet

Arbetsvillkor

Konsumtion

Hållbarhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
De globala målen

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna diskutera kring de utmaningar vi människor står inför.
Eleverna ska kunna reflektera kring lösningar på olika globala problem.
Eleverna ska kunna samtala kring de olika förutsättningar som olika länder har.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: