Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Böckernas värld

Skapad 2020-10-27 18:14 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Dags att dyka ner i böckernas värld! Under ett par veckor på höstterminen ska vi nu arbeta med en större lästema i åk F-3. Tillsammans kommer vi ha en läsutmaning, att läsa sammanlagt 500 böcker!

Innehåll

Dags att dyka ner i böckernas värld!

Under ett par veckor på höstterminen ska vi nu arbeta med en större lästema i åk F-3. Tillsammans kommer vi ha en läsutmaning, att läsa sammanlagt 500 böcker!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med lästemat är att du ska få träna på att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
samt att f
ormulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Vi vill med detta tema skapa ett intresse för böcker och läsning. 

Du kommer få utveckla din:

analysförmåga - genom att läsa och lyssna till olika texter och böcker kommer du få träna på din förmåga att reflektera och jämföra texters innehåll, budskap och relatera detta till dina egna erfarenheter. 

kommunikativa förmåga - du kommer få träna på din förmåga att samtala, diskutera och motivera dina tankar och åsikter kring böcker och texter. Du kommer få träna på att muntligt redovisa en vald bok.

metakognitiva förmåga - genom samtal kommer du få träna på din förmåga att reflektera över din egen läsning och hur denna kan utvecklas. 

procedurförmåga - genom att lära dig olika lässtrategier, exempelvis läsfixarna, så kommer du utveckla din förmåga att ta dig an olika typer av texter.

begreppsförmåga - genom att vi samtalar om böcker, kommer du få träna på på din förmåga att använda olika begrepp kopplade till litteratur, så som författare, illustratör, kapitel, rubrik, titel osv. 

Bedömning - vad och hur

I slutet av arbetet kommer vi bedöma om du kan:

(analysförmåga) - resonera kring olika texter och böckers innehåll och budskap, samt relatera till egna erfarenheter

(kommunikativa förmåga) - samtala kring böcker och texter tillsammans med andra 

(metakognitiv förmåga) - läsa olika typer av texter som är anpassade för var du ligger i din läsutveckling, och om vi kan se en förändring efter detta tema.  

(procedurförmåga) - använda dig av olika lässtrategier för att ta dig an olika typer av texter 

(begreppsförmåga) - använda dig av vissa begrepp kopplade till litteratur

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

 • boksamtal i grupp

 • läspar/grupper

 • läsutmaning, att tillsammans läsa/lyssna på 500 böcker

 • läsa 15 minuter om dagen hemma

 • läsförståelse

 • läsfixarna

 • bokdag - ta med en bok hemifrån och berätta om för klassen

 • bokrecensioner och måla bokryggar för alla böcker vi läser i skolan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
God läsutveckling - Matris

Fonologisk medvetenhet
Ordavkodning
Flyt i läsningen
Läsförståelse
Läsintresse
Jag kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.
Jag hinner med att läsa textremsorna på TV.
Jag läser engagerat och länge.
Jag berättar och kommenterar ofta sådant som står i tidningen.
Jag kan läsa ord som tjugo, stjärna och skylt.
Jag kan läsa en hel bok med lite mer text och färre bilder.
Jag kan läsa kritiskt och reflekterande.
Jag tar initiativ till läsaktiviteter i klassen.
Jag kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag.
Jag kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand.
Jag kan läsa böcker på mer än 100 sidor med nästan enbart text.
Jag känner till många boktitlar och författare.
Jag kan läsa ord som spruta, struts, krita.
Jag läser barnserier.
Jag kan läsa och förstå text i dagstidningar.
Jag är en riktig bokslukare.
Jag prövar att läsa okända ord på egen hand.
Jag rättar mig själv när jag läser.
Jag klarar att övervaka min egen läsning.
Jag läser hellre än håller på med andra aktiviteter.
Jag kan läsa ord som spel, gris, blöt.
Jag kan läsa meningar som "Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Jag kan söka fakta i olika källor.
Jag läser gärna för andra.
Jag kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud.
Jag kan läsa ord som busa, leka, måla.
Jag kan rita en händelsekarta över innehållet i en berättelse.
Jag går ofta till biblioteket på eget initiativ.
Jag kan höra vilket nytt ord det blir om o i sol byts ut mot i, då blir det sil.
Jag kan läsa ord som is, sol, räv.
Jag kan läsa enkla meningar som "Mia leker med Max".
Jag kan uppfatta den "röda tråden" i en berättelse.
Jag gillar att få böcker i present.
Jag känner igen vanliga småord som jag, hej, och.
Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
Jag kan läsa och följa en anvisning.
Jag väljer spontant att läsa på egen hand.
Jag försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten.
Jag kan "läsa mellan raderna".
Jag lånar gärna hem böcker från biblioteket/ klassbiblioteket.
Jag kan koppla det jag läst till egna erfarenheter och tidigare kunskap.
Jag pratar gärna och ställer frågor om det jag läst.
Jag kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir s+kor blir skor.
Jag kan läsa och förstå ett helt stycke.
Jag kan ta bort ett ljud och höra vad som blir kvar, t ex leka -l blir eka.
Jag känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar.
Jag frågar gärna och vill veta vad nya ord betyder.
Jag kan dela upp ordet bil i b-i-l och måla i m-å-l-a.
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn jag känner igen.
Jag kan läsa och förstå en lång mening, t ex "Musen heter Max och bodde i en liten papplåda".
Jag kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Jag kan namnen på fler än 8 bokstäver.
Jag kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Jag kan läsa och förstå en enkel mening, t ex "Mia leker med Max".
Jag kan höra vilket första ljudet i ord är, t ex m-mat, och s-sol.
Jag kan läsa enkla ord och första vad de betyder.
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t ex ko (1), må-la (2).
Jag blir glad när vi läser tillsammans.
Jag kan höra rim, jag kan rimma.
Jag vill gärna lyssna på sagor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: