Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Läsförståelse

Skapad 2020-10-27 19:58 i Lindbackens skola Uppsala
Under läsåret arbetar vi med materiel avsett för årskursen i Zick-Zack-Läsrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få lära dig att använda läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer kunskap och glädje av de texter du läser. Läs och njut!

Innehåll

Vad ska du lära dig?

-  kunna använda några lässtrategier då du möter nya texter.

- kunna berätta om innehållet i texten och svara på frågor både muntligt och skriftligt.

- kunna lyssna aktivt på sådant vi läser gemensamt och kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst eller lyssnat på, till egna erfarenheter och åsikter.

-kunna läsa olika typer av texter med förståelse och flyt.

Hur ska du lära dig?

- vara aktiv och lyssna vid lärarledda lektioner och genomgångar.

- genom att delta i gemensamma samtal och diskussioner om de texter vi läser.

- arbeta med skriftliga uppgifter kopplat till det lästa.

- läsa olika genrer både självständigt och i grupp.

Vad ska bedömas?

- hur du deltar i undervisningen.

- hur du använder olika lässtrategier i din läsning.

- din läsförståelse

- din förmåga att resonera kring det lästa ( läsförståelse).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömning

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ännu inte läsa olika typer av texter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa olika typer av texter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa olika typer av texter för barn med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ännu inte göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Eleven behöver vidareutveckla grundläggande läsförståelse.
Du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Du visar god läsförståelse
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget. Du visar mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt förmågan att reflektera över din läsning.
Du har förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt förmåga att reflektera över din läsning.
Du har god förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang samt förmåga att på ett bra sätt reflektera över din läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: