👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5 - Minoriteter i Sverige

Skapad 2020-10-27 21:17 i Njutångers skola Hudiksvall
Nationella minoriteter i Sverige, språk, traditioner och rättigheter.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Under vt-21 kommer vi att göra ett arbete om nationella minoriteter i Sverige där vi undersöker lite historia kring de olika grupperna samt deras rättigheter, språk, kulturer och religioner.

Innehåll

Syfte

Undervisning i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Mål

Målet inom arbetsområdet är att eleverna ska känna till de nationella minoriteterna Sverige samt känna till deras språk och rättigheter.


Undervisning

Vi läser och pratar gemensamt om de nationella minoriteterna i Sverige: samer, tornedalingar, romer, judar och sverigefinnar.
Eleverna kommer att få lära sig om de olika minoritetsgruppernas språk, kultur och traditioner genom att svara på instuderingsfrågor och titta på olika informationsfilmer.


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • jämföra olika minoriteter
 • deltaga i diskussioner
 • svara på kunskapsfrågor utifrån de informationsfilmer vi ser samt det vi läser och diskuterar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6