👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, lyssna och samtala

Skapad 2020-10-27 22:29 i Lindbackens skola Uppsala
Grundskola 1 Svenska
Vi övar på att läsa, lyssna på texter och samtala om texter.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du få öva på...

- läsa ord, meningar och texter på egen hand

- berätta om texten du läst

- lyssna på olika typer av texter

- berätta om handlingen i en text du lyssnat på

- lässtrategier

 

Vi kommer öva genom att...

- läsa i läseboken (Livet i bokstavslandet) varje dag

- lyssna på texter som någon vuxen läser

- fundera över och prata om handlingen i olika texter

 

Såhär kommer du få visa vad du lärt dig...

- genom att läsa texten från läseboken högt för en lärare

- delta i samtal om texters innehåll

- delta vid tillfällen när en vuxen läser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1