👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Svenska åk 6

Skapad 2020-10-27 23:05 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Terminsplanering i ämnena svenska och svenska som andraspråk.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att använda din muntliga förmåga i redogörelser och samtal,
 • att kunna skriva olika sorters texter,
 • att bli bättre på att stava, utveckla ett större ordförråd genom att  lära dig nya ord och begrepp,
 • att läsa och förstå olika texter,
 • att få ett större ordförråd, stava och skriva bättre genom arbete i Röda tråden
 • att läsa och förstå det du läser

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande:

 • Samtalstekniker och muntlig redogörelse.
 • Berättande text  
 • Stava, skiljetecken och ordkunskap.
 • Läsförståelse och läsförståelsestrategier.
 • Röda tråden - arbete med grammatik, stavning och meningsbyggnad
 • Bibliotek samt egen läsning.

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • träna på att återberätta både muntligt och skriftligt, samt träna samtalsteknik
 • tydliggöra struktur mm för att kunna skriva en berättande text.
 • träna grammatik, stavning, meningsbyggnad och ordkunskap genom att arbeta i Röda tråden, arbeta med elevspel mm
 • Lyssna på texter och diskutera, läsa texter och diskutera, läsa texter enskilt och svara på frågor och prata om olika läsförståelsestrategier
 • Arbeta i Röda tråden
 • Besöka biblioteket

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • återberättar både muntligt och skriftligt och deltar aktivt i samtal
 • skriver en berättande text
 • hur du stavar och använder skrivregler
 • läser och förstår olika sorters texter,
 • använder ämnesspecifika ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 4-6

F
E
C
A
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar
Du läser med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Att sammanfatta och kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar och kommentarer med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommenterarer med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar och kommentarer med god koppling till sammanhanget.
Att utifrån egna erfarenheter, tolka och resonera om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva din läsupplevelse
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du beskriver på ett enkelt sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett utvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett välutvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
SKRIVA
Att skriva olika slags texter
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation.
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Att skriva berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Att ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet
Du ger enkla omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ger välutvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett väl fungerande sätt.
TALA
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
Du hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa frågor.
Du håller igång samtalet relativt väl genom att ställa följdfrågor och komma med egna reflektioner.
Du upprätthåller samtalet väl genom jämförelser av åsikter och reflektioner.
Att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare
Dina muntliga redogörelser är enkla och i huvudsak fungerade. Du har viss anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser utvecklade och relativt väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.