👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - What's Up 5 - Autumn Term

Skapad 2020-10-28 00:40 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Engelska
In English class we use the book New What's Up 5. We will work with each chapter for about two weeks.

Innehåll

PLAN - AUTUMN TERM 2020

 

Week 35-36

TEST 

REPETITION

Grammar:  Pronouns 

                    (I, you, she/he/it…)

 

**************

Week 37-38

INTRO

WELCOME BACK

Theme: Weather, seasons

Grammar: VERB TENSE: Present simple (Focus on: Third person s)

                                           (I play, you play, she/he/it plays…)**************

Week 39

UNIT A

WHAT DO YOU WANT FOR BREAKFAST

Theme: Breakfast

Grammar: Some or Any?

**************

 

Week 40-41

UNIT A

NICE TO MEET YOU

Theme: Beach activities, amusement park rides, buying souvenirs

Grammar: VERB TENSE: Present continuous / the ing-form 

                                           (I am playing, you are playing...)

 

**************

 

Week 42-43 

UNIT A

BUY ONE GET ONE FREE

Theme: Shopping in a supermarket

Grammar: Plural endings - Regular & Irregular

                  (dog - dogs, bus-buses, cherry-cherries…)

 

**************

 

Week 43 

UNIT B

SCARY STORY

Theme: Halloween, Tell the time

 

**************

 

Week 44

AUTUMN BREAK

 

************** 

Week 45-46

UNIT B

I WANT TO BE A CHEF

Theme: Jobs, the alphabet, spelling

Grammar: Do or Does? Don’t or Doesn’t?

 

************** 

 

Week 47-49

PROJECT

Theme: Jobs and occupations**************

 

Week 50

UNIT B

ARE YOU A FILM FAN?

Theme: Films, programmes, points of the compass

Grammar: VERB TENSE: Past simple - Regular & Irregular

                  (play - played, go - went)

 

**************

Week 51

UNIT G

CHRISTMAS 

Theme: Christmas

 

**************Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6