👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lågaffektivt förhållningssätt på Utkikarna

Skapad 2020-10-28 07:44 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Gemensamt för oss på Fänsåkers förskola är att vi bemöter alla barn i våran verksamhet genom ett lågaffektivt förhållningssätt.

Innehåll

 

 

Förhållningssätt. 

Utveckla förhållningssättet kring barngruppen. Arbeta med lågaffektivt bemötande som förhållningssätt och tydliggörande pedagogik. 

 

 

Syfte:

Vi vill att barn ska bli bemötta på ett respektfullt sätt av alla pedagoger på förskolan.

 

Mål:

Alla barn ska känna sig trygga och välkomna på förskolan.

Alla barn ska bli respekterade för den person hen är och ha någon att leka tillsammans med under sin dag på förskolan.

Vi pedagoger ser till vad som fungerar för barnet och arbetar med att förstärka dessa intressen.

Vi pedagoger ska inte låta barnet känna att hen misslyckas utan vi reflekterar och analyserar kontinuerligt över hur vi hanterar olika situationer som uppstår under en dag.

 

 

Metod:

Ordinarie pedagoger tar emot barnen när de kommer till förskolan när ordinarie pedagoger finns på plats.

Vi delar in barnen i mindre grupper för att undvika trånga situationer som t.ex. in och utgång i hallen.

Vi har kontinuerliga diskussioner i arbetslagen om vårat förhållningssätt och bemötande framförallt i situationer som kräver mer av oss pedagoger.

Vi måste förmedla kunskap och erfarenhet till våra vikarier om alla barn.

Vårt uppdrag är att visa intresse för barnen under hela dagen.

Använda oss av positiv förstärkning, alltså uppmärksamma och förstärka det som barnet lyckas med.

Vi pedagoger stöttar och byter av varandra i de situationer där de behövs.

Vi utnyttjar varandras styrkor, erfarenheter och kompetenser.

Vi bekräftar barnens känslor.Bemötande av barn i affekt: Hur förbygger vi och arbetar med barnet i sin explosion, när barnet är i affekt?

 

Hur agerar vi som arbetslag om ett barn hamnar i affekt?

En pedagog finns hos barnet i affekt och en pedagog tar hand om barngruppen. Pedagogen som är kvar hos det enskilda barnet utgår från barnets behov. Vi håller aldrig fast barnet om det inte är av anledning av att skydda det från att skada sig själv eller andra. Vi diskuterar inte med barnet som är i affekt så länge det befinner sig i det tillståndet, utan pratar med en lugnande röst om barnet har behov av det.

 

Hur arbetar vi med miljöerna och tar hand om barnen runt omkring när ett barn hamnar i affekt?

- Vi ser till att barnet är i en säker miljö. Behöver vi anpassa miljön sker det direkt. En pedagog finns hos barnet i affekt och en pedagog tar hand om barngruppen.

 

Hur förhåller vi oss till barnet efter det har kommit ur sin affekt?
- En pedagog tar sig tid med barnet. Vi finns där som en trygghet och agerar utefter barnets behov. Kanske behöver barnet närhet eller bara att vi finns där? Vi pratar med barnet kring händelsen när vi ser att barnet lugnat ner sig och är mottaglig för att diskutera. Vi utgår från att hjälpa barnen och ge det verktyg. Vi skuldbelägger aldrig barnet utan utgår från vad vi pedagoger kan göra för att hjälpa och förebygga. Efteråt utvärderar och planerar pedagogerna framåtsyftande.

Hur arbetar vi förebyggande för att inte barnet ska behöva hamna i affekt?

- Vi pedagoger arbetar enligt metoden och lägger upp enskilda framåtsyftande planeringar och kartläggningar utefter barnet som hamnat/hamnar i effekt.