Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Planering åk 8 HT 2020

Skapad 2020-10-28 07:26 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under HT vi kommer att arbeta med följande planering:

Innehåll

Planering Spanska åk 8 HT  2020

 

    Vecka

Lunes 13:10-14:00

Martes 08:00-09:00

Viernes 08:00-09:50

 

43

Película Coco

 

Vi tittar på filmen Coco.

Mål: Du lär dig en del om kulturen och traditioner i México

 

Película Coco

 

Vi tittar på filmen Coco.

Mål: Du lär dig en del om kulturen och traditioner i México

 

”El día de los Muertos”

              

 

45

Kap. 3

 

Frågor om filmen ”COCO”

”Vamos a tener un Gig”

Textboken sid. 12-15

Övningsboken sid.17-27

 

Mål: Du ska lära dig att bilda futurum och träna på olika uttryck Du ska lära dig att bilda futurum och träna på olika uttryck samt repetera veckodagarna.

Kap. 3

 

”Vamos a tener un Gig Textboken sid. 12-15

Övningsboken sid.17-27

*Hörövning sid.25-26

 

Mål: Du ska lära dig att bilda futurum och träna på olika uttryck samt repetera veckodagarna.

Serie:

”El Club”

TAREA

”AR” verb-Tocar, bailar etc… + verbet IR (att gå/åka)

 

 

 

 

46

 

Capítulo 4

 

¡Mi hermano está desaparecido!

 

Läsförståelse s. 16-19 i textboken

Uppgifter: övningsboken s.28-31

 

Mål: Du kommer att lära dig ord och fraser för utseende samt olika färdmedel.

 

 

Capítulo 4

 

¡Mi hermano está desaparecido!

 

Läsförståelse s. 16-19 i textboken

Uppgifter: övningsboken s.34-36

Hörförståelse: s.32-33

 

Mål: Du kommer att lära dig ord och fraser för utseende samt olika färdmedel.

 

 

Serie:

”El Club”

 

Glosförhör fån v. 45  ”AR samt IR (att gå/åka)” verb böjning.

 

TAREA till v. 47

Estudiar las siguientes expresiones:

 

Krya på dig!-¡que te mejores!

Det gör inget-no pasa nada

Stackare!-pobrecito/a

Vad säger jag!-¡qué digo!

Ta med en kompis!-¡trae un amigo!

Vänta!-¡espera!

Lysande-genial

Hosta-tos

Nästa helg-el fín de semana que viene

Biljett-billete

 

Nästa månad- el mes que viene

På kvällen-por la noche

På lördag-el sábado

Den här helg-Este fín de semana

En gång till-otra vez

Influensa-gripe

Llama-hon/han ringer

 

 

 

 

47

Capítulo 5

 

”Aprendo Inglés”

 

Läsförståelse s.20  i textboken

Övningsboken s.37-42

 

Mål: I detta kaitel lär du dig ER verb samt repetera AR verb.

 

 

Capítulo 5

 

”Aprendo Inglés”

 

Övningsboken s.37-42

 

Hörförståelse: s. 43 och 45

 

Mål: I detta kaitel lär du dig ER verb samt repetera AR verb.

 

 Glosförhör fån v. 46

 

Serie:

”El Club”

 

TAREA till v. 48

Estudiar las siguientes palabras:

 

Hår-pelo

Mörkhårig-moreno,a

Blond-rubio,a

Rödhårig-pelirrojo,a

Långt (om hår)-largo

Kort (om hår)-corto

Rakt-liso

Lockigt-rizado

Lugg-flequillo-

Flätor-trenzas

Hästsvans-cola de caballo

Ansikte-cara

Ögon-ojos

Öron-orejas

Näsa-naríz

Mun-boca

Ärr-cicatríz

Smilgropar-hoyuelos

Fräknar-pecas

Stor-grande

Liten-pequeño

Lång-alto

Kort (om person)-bajo

 

 

48

Repetition inför prov.

 

Övningsboken s.144-149

Repetition inför prov

 

Övningsboken s.144-149

Glosförhör från v. 47

 

Serie

 

 

 

 

 

49

 

 

 

Träna iför prov.

 

 

 

Prov

Serie

 

 

50

¡Felíz Navidad!

 

Vi arbetar med ett häfte med ord och fraser relaterad till julfirande.

 

Mål: Du lär dig olika julord samt de traditionerna under julen i några spansktalande länder.

 

 

¡Felíz Navidad!

 

Hörförståelse.

Julsaker

 

Mål: Du lär dig olika julord samt de traditionerna under julen i några spansktalande länder.

 

 

 

Película de Navidad

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål att uppnå från kap 1-5

 

Du ska kunna skriftligt och muntligt:

·         Regelbundna verb som slutar med AR och ER.

·         Presentera dig själv.

·         Oregelbund verb Ir (gå/åka) och bilda futurum.

·         Frågeord.

·         Beskriva dig själv och andra.

·         Jul traditionerna och ord i spansktalande länder.

 

Minigrammatik

 

-  Regelbundna verb (se textboken sid. 109,110 och 111)

-  Oregelbundna verb (se textboken sid. 111)

-  Futurum (se textboken sid.117)

-  Ordlistor (se textboken sid. 121-123)

 

Arbetssätt

 

Vi arbetar skriftligt, muntligt och med hörövningar. Vi arbetar också enskilt och i

grupp.

 

Vad och hur bedömer vi?

 

· Den muntliga prestationen bedöms löpande under lektionerna.

· Läs- och hörförståelsen bedöms löpande.

· Den skriftliga förmågan bedöms dels på lektionen dels vid provtillfällen. Här

ingår hur du kan använda glosor och den grammatik du lärt dig.

· Dina kunskaper om den spanskspråkiga världen skall du kunna uppvisa på

lektioner genom muntliga prestationer och vid provtillfällen.

· Vi tittar på och dokumenterar din kommunikativa förmåga, d v s hur du

framför tankar och interagerar på spanska med andra, både muntligt och

skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: