Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar & lösningar

Skapad 2020-10-28 07:53 i Spängerskolan Kristianstad
Blandningar och lösningar. Samt kemins grunder och laborationer.
Grundskola 4 Kemi
Vi kommer att arbeta med blandningar och lösningar samt lära oss olika begrepp som finns inom området.

Innehåll

 

Du ska kunna

 •  skillnaden mellan en lösning och en blandning
 •  ge exempel på blandningar och lösningar
 •  olika metoder för att dela upp blandningar och lösningar
 •  vattnets betydelse i lösningar
 •  förklara olika ord och begrepp
 •  genomföra laborationer och dokumentera dem

 

Viktiga ord och begrepp

 atom, molekyl, grundämne, lösning, blandning, filtrera, sila, sedimentering, avdunstning, 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Genomgångar där du får lyssna och ställa frågor.

Läsa olika faktatexter och samtala om texternas innehåll.

Diskussioner i par, grupp och helklass

Filmer

Laborationer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Kemi, blandningar och lösningar

Når målen
God måluppfyllelse
Undersökningar
Genomförande
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan på egen hand genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det, efter viss bearbetning, går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämförelse
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag på något som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag, som efter viss bearbetning, kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kemiska samband & begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Kemins metoder och arbetssätt
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: