Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse i lekhallen

Skapad 2020-10-28 07:53 i Solsidans förskola Ludvika
Rörelse för barnen vt 20.
Förskola
Motorik och samspel

Innehåll

 

 

Var är vi?

Att hjälpa barn att upptäcka rörelseglädje i tidig ålder är en investering livet ut. Här måste vi pedagoger vara förebilder och delta i aktiviteten.

Barnen visar ett stort rörelsebehov och har mycket energi. Barnen visar också intresse för organiserade lekar.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska: 

utmanas i att förstå och följa enkla instruktioner.

öva på turtagning och samarbete.

få möjlighet att utveckla sin motorik samt kroppsuppfattning.

ges möjlighet att ge utlopp för rörelsebehov och energi.

 

 

 

Hur gör vi?

Barnen utmanas med olika hinderbanor, vi dansar till olika sorters musik samt leker olika regel- och instruktionslekar. Aktiviteterna bygger till stor del på barnens egna önskemål.

Dokumentation sker genom fotografering.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: