👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavarbete i förskoleklass

Skapad 2020-10-28 08:03 i Skederids skola Norrtälje
Arbete med bokstavståget i förskoleklass
Grundskola F Svenska
Bokstavsinlärning i förskoleklass

Innehåll

Vi arbetar med bokstäver i förskoleklassen för att väcka ett intresse för skriftspråk och läsning. 

Genom praktiskt arbete så tränar vi på såväl form och fonem.

Exempel på praktiskt arbete är:

 • Film
 • Sånger
 • Skriva
 • Lyssna
 • Bokstavspyssel
 • Arbete på iPad
 • Ordbilder 

 

Vi arbetar i helklass/små grupper/ två-två och enskilt. Då får eleverna samtidigt träna sig i olika sociala sammanhang, prova olika inlärningsmetoder, hjälpa varandra och hitta goda förebilder i gruppen. Genom detta arbetssätt kan vi även såväl arbeta på gruppnivå som att vi kan individualisera efter varje elevs utgångspunkt, nivå och utvecklingsmöjlighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -