👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri i förskoleklass

Skapad 2020-10-28 08:14 i Skederids skola Norrtälje
Matris för geometri, åk 3.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer att lära dig om två och tredimensionella figurer.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Använda nya begrepp 
 • beskriva olika geometriska figurer

Du kommer att lära dig:

 

 • Namnet på de vanligaste geometriska figurer.
 • Hur de olika geometriska figurerna är uppbyggda.
 • Förståelse för vad symmetri är.
 • Mätning, jämförelser och uppskattningar.

Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

 • lyssna på genomgångar
 • träna själv i läroboken
 • laborera
 • samtala och förklara 
 • lekar och spel
 • skapande med olika metoder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -