👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid och hållbara relationer - Vår kompis "Glitter" och våra äventyr tillsammans

Skapad 2020-10-28 08:12 i 185341 Förskolan Guldgruvan Stockholm Farsta
Förskola
Vi fokuserar på att barnen ska känna trygghet och trivsel under hela dagen på förskolan. Vi besöker närområdet och skogen, flera gånger i veckan. Barnen får röra sig mycket och i kuperad terräng. Barnen får lära sig om kretsloppet och om allemansrätten. Vi är djurens vänner och vi är gäster i skogen.

Innehåll

Projektfråga:

Hållbar framtid och hållbara relationer- vår kompis Glitter och våra äventyr tillsammans. 

Syfte

Hur kan vi tillsammans lära oss mera om skogens miljö och ta hand om naturen? hur kan vi tillsammans skapa goda relationer till varandra, respektera varandra och vara kompisar? Att alla ska på ett positivt sätt umgås under hela dagen på förskolan. Alla barnen ska få vara sin egen individ i gruppen. Att bli respekterad och respektera andra för den man är, även om man har olika uppfattningar. Att som individ trivas och må bra och respektera även de andra i gruppen Även om man inte kanske leker ofta med personen eller har samma uppfattningar.


Läroplansmål och WKI:

Förskolans läroplan Lpf18

WKI- en självvärdering av hur väl arbetslaget, utifrån läroplanen, skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande. 

 

Vi utgår från följande läroplansmål.


- Barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

• får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

• får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att 
 använda hela sin förmåga,

• erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila

 

 Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

- utveckla våra pedagogiska lärmiljöerna både inomhus och utomhus: vi ska tillföra nytt material som stimulerar och utvecklar leken och lärande. 

- digitala verktyg: vi vill utveckla användandet av digitala verktyg på ett sätt som tillsammans med annat material ger barnen utökade möjligheter till lärande.  

 

Projektbeskrivning:

Vi besöker närområdet och skogen, flera gånger i veckan. Barnen får röra sig mycket och i kuperad terräng. Barnen får lära sig om kretsloppet och om allemansrätten. Vi är djurens vänner och vi är gäster i skogen. I skogen har vi tillsammans med barnen upptäckt att det kan finnas material som inte tillhör naturen. Barnen har uppmärksammat glasbitar och pratat om att alla stackars djur som inte har skor och kan trampa på alla glasbitar och det kommer blod. 

Vi på Ugglan arbetar med ett projekt som innefattar hur vi är mot varandra. Att respektera alla individer och vara en bra kompis. Att kunna dela med sig, vänta på sin tur och ge varandra tal och lekutrymme. Hur vi tillsammans skapar positiva konfliktlösningar och hur man beter sig mot varandra. Det innefattar i både tal, kroppsspråk och i leksituationer.

Vår kompis Glitter

Gruppen har hittat en ensam kompis i skogen. Och gemensamt gett hen namnet "Glitter". "Glitter" är med under veckan och i verksamheten. Gruppen tar hand om "Glitter" och turas om omsorgen under veckan. Ett barn i taget får sedan ta med "Glitter" hem under helgen. Det dokumenteras genom foton och text (dagbok) med hjälp av föräldrar. Under en samling så läser vi upp dagboken och tittar på bilderna tillsammans. Gruppen pratar sedan om vad som hänt med "Glitter" och hur varje barn upplevt det. "Glitter" skriver brev till Ugglan och ger mindre uppgifter som barnen utför.

Högläsning 

Vi läser böcker i olika genrer. vi läser kapitelböcker, faktaböcker, sagor, dikter, rim och ramsor. vi bearbetar bokens innehåll med samtal, lek och varierande aktiviteter. bokbussen kommer på besök för sagostund och boklån. barnen tycker att det är spännande och vi ser alltid fram emot at få fördjupa oss i nya spännande böcker. vi läser böcker från bokförlaget Olika. Det är böcker som utmanar stereotyper med normkreativitet. "bra böcker ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet" Astrid Lindgren . 

Skogen- en plats för den oändliga

skogen har en central plats i projektarbetet och är en miljö som vi besöker ofta. En inspirerande plats där barnen upptäcker och besöker platsen med nyfikna ögon. vi bygger en koja och besöker den varje gång vi är i skogen. vad har hänt i skogen sen vi var här sist? årstiderna? under stenen? bakom busken? i kojan? vi tar med oss material som hjälper oss utforska skogen från olika perspektiv. barnen tar med sig naturmaterial från skogen som vi undersöker vidare på förskolan. 

Mötet med leran

Lera är ett kreativt och neutralt material som barnen får undersöka och arbeta med utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Vi arbetar med olika tekniker som fogning, reliefer och avtryck och det bästa redskapet för lera som är våra händer. 

Hälsa och rörelse 

Mycket av vår verksamhet sker utomhus för att vi vill erbjuda barnen en varierad miljö som utmanar på olika sätt. utomhus ordnar vi olika rörelsestationer så som hinderbana, gruppstärkande lekar, dans och bollekar. till varje stationer ordnar vi material som utmanar barnen till varierande pulshöjande aktiviteter. vi går även till olika lekparker och till skogen för att utmana barnens motorik. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18