Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2020-10-28 08:21 i Torpskolan Lerum
Vi kommer att läsa och söka fakta om ryggradsdjur och ryggradslösa djur
Grundskola 6 Biologi
Livet på jorden har utvecklats under miljoner år. Än idag hittar man arter man inte visste fanns. Vi ska ta reda på lite fakta om de mest vanliga djur vi kan se i naturen till de vi kanske inte tänker så mycket på.

Innehåll

Syfte

  Syftet med arbetet är att eleverna ska söka, skapa och dela kunskaper om olika djur.

  •       Eleverna ska lära sig mer om att djur är indelade i olika grupperingar
  •  
  •        De ska också träna informationssökning och källkritiskt tänkande.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att få lära dig:

 •  om hur ryggradsdjur fortplantar sig och lever
 •  om ryggradslösa djur fortplantar sig och lever
 •  om att djur är indelade i grupper

 

 

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av:

* Föreläsningar
* Enskilt undersökande arbete i texter och på internet.
* Träning i informationssök.
* Att arbeta i grupparbete
* Att utveckla sin digitala kompetens genom att skapa en presentation i drive

Arbetsgång:

Del 1 Vi ska jämföra olika djurgrupper. Vad finns det för skillnader och vad finns det för likheter hos Ryggradsdjur. Fiskar, fåglar, groddjur, kräldjur, däggdjur. Börja med att söka fakta om en grupp i taget. Jämför vad djurgrupperna har för likheter och skillnader. Har de yttre eller inre befruktning. Är de jämnvarma eller växelvarma. Gör även minst en egen jämförelse. 

Del 2

Gör en presentation i Drive om ryggradslösa djur. Välj två grupper. (Tex nässeldjur

och tagghudingar). I presentationen ska du ha:

1: Namn på djurgruppen och en bild på djuret du väljer som symbol för djurgruppen

2. Fakta om djurgruppen (skriv vad som är gemensamt för arterna inom gruppen). Ha

också med om djurgruppen delas in i undergrupper.                                   

3. Fakta om arten du har på bild:

a) Skriv i vilken miljö djuret lever (vilken världsdel, skog eller hav m.fl.) och hur djuret

är anpassat för att leva i den miljön.

b) Hur andas djuret?

c) Vad djuret äter. Hur gör de när de äter? Hur fångar de sin mat?

d) Hur fortplantar sig djuret (hur får det ungar).

Ryggradslösa djur:

·       Nässeldjur, ringmaskar, blötdjur, leddjur, insekter, kräftdjur, spindeldjur, tagghudingar

 

Bedömning och redovisning

Du kommer att bedömas under hela arbetets gång.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Djur

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: