Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens litteratur Sv7b HT20

Skapad 2020-10-28 08:29 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Homeros, Sapfo och Sofokles - Vilka var det? Iliaden, Lesbos och epik - Vad betyder de orden och varför är de viktiga att förstå? Nu ska du få lära dig mer om de som skrev böcker under antiken. Vilka var de? Vad skrev de? Varför skrev de just de texterna? Och vad betyder texterna? Nu dyker vi in i antikens underbara litteraturhistoria! 

Innehåll

Syfte 

Syftet är att utveckla din förmåga att

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter

Centralt innehåll

 • Förmåga att läsa, förstå och tolka samt hitta teman och budskap i olika slags texter.
 • Förmåga att förstå den tid då texterna skrevs, veta hur samhället såg ut och hur det påverkade författare
 • Förmåga att skriva olika typer av texter samt bearbeta text till innehåll och form
 • Använda studieteknik. Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar

Vad?

Under de här veckorna ska du få kännedom och kunskap kring Antikens litteratur. Du kommer att lära dig viktiga och och begrepp samt författare och deras verk från Antikens dagar. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att förstå texter och deras budskap.  Du kommer att skriva olika typer av texter i genrerna lyrik och dramatik. 

Du kommer att få kunskap hur olika dikter är uppbyggda, skriva egna dikter samt deklamera  (läsa med inlevelse) någon av dina dikter.

Du kommer att bearbeta en berättelse och skriva om till ett manus. Du kommer i grupp att dramatisera ett antikt verk.

Hur?

Vi ska under de här veckorna arbeta med:

 • Att lyssna på föreläsningar om antikens litteratur
 • Läsa själv i Svenska direkt 8 och Portal 7-9.
 • Studieteknik för att minnas nyckelord och textinnehåll
 • Ord, begrepp och gudar.
 • Se en film om Percy Jackson samt efterarbete av filmen
 • Skriva dikter som deklameras 
 • Dramatisera ett av Herakles stordåd i grupp. 

 

När?

Arbetsområdet påbörjas under höstterminen och löper vidare in på vårterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Antikens litteratur

f-nivå
e-nivå
c-nivå
a-nivå
Skriva
skriva dikter
Dina dikter förmedlar ett budskap. De dikter som skulle ha givna mönster har det men innehåller något fel
Du använder specifika ord och dina beskrivningar är kärnfulla, dvs. få ord förmedlar mycket budskap. Du använder dig av radklyvning och strofer.
Du använder ett bildrikt språk samt några stilistiska grepp. Du har gjort medvetna språkliga och strukturella val. Dikten har en passande titel.
Läsa
deklamera (läsa med inlevelse) struktur och anpassning
Du läser dikten utan större inlevelse. Din presentation har i huvudsak en fungerande struktur (inledning - diktläsning - avslut) med viss anpassning till mottagare (kontakt med publiken)
Du läser dikten till viss del med inlevelse. Din presentation har en relativ välfungerande struktur (inledning - diktläsning - avslut) med relativt god anpassning till mottagare (kontakt med publiken)
Du läser dikten med inlevelse och är väl förberedd och påläst. Din presentation har en väl fungerande struktur (inledning - diktläsning- avslut) med god anpassning till mottagare (kontakt med publiken)
Muntlig framställning
Förberedelse Struktur Genomförande Samarbete Arbetsprocess
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur (Början - huvuddel - avslut) och innehåll med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur (början - huvuddel - avslut) och innehåll med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur (början - huvuddel - avslut) och innehåll med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: