Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på Björnbo

Skapad 2020-10-28 08:32 i Robertsholms förskola Hofors
Trygghet och samhörighet
Förskola
På Björnbo kommer skapande att vävas in i verksamheten utifrån det tema vi arbetar med. Skapande sker i olika material och med olika tekniker för att vidga barnens intresse och utövande. Här kommer även skapande in i de olika traditionerna.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har utifrån månadens bok skapat olika figurer från boken vi läser. Vi diskuterar med barnen kring form och färg och barnen får sedan rita/ måla utifrån deras egen förmåga. Vi sätter upp deras målningar på väggen och har en diskussion kring det barnen skapat. 

Vi har provat på olika former av skapande och olika tekniker. Barnet har skapat med pensel och färg i fritt målande vilket allt uppskattas hos barnen.

Vi har testat målat höstträd med hjälp av magneter i en kartong, detta var klurigt för många av barnen då det krävdes en viss teknik för att få det att fungera.

Barnen har fyllt ett spöke inom en ram där barnen fått riva silkespapper och knölat ihop dessa för att sedan limma på det på spöket.

Dagligen finns pennor och papper framme för spontant skapande. Flera av barnen använder sig även av sax.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få så mycket olika varianter kring skapande som möjligt. Utifrån barnens nyfikenhet introducera olika tekniker och spontan skapande.

  


Hur gör vi?

Vi väver in skapande i våra tema vi arbetar med. 

 

 

Hur blev det?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: