👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mer än tusen ord

Skapad 2020-10-28 08:41 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska nu beskriva saker med bilder. Du kommer att få några ord att utgå ifrån. Dessa ord ska du sedan beskriva med en bild. Bilden tar du med din iPad, lägg in bilden i en Keynote som du sedan visar för klassen. Du ska inte ha med någon text i din Keynote utan du ska själv förklara hur du tänkte kring ordet och när du tog din bild. Det är helt ok att redigera sin bild, men du måste kunna förklara och motivera hur och varför du förändrat din bild.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­ veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.Centralt innehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra.

Uppgift

Dessa ord ska du nu utgå ifrån när du tar din bild. Fundera på vilka olika sätt och infallsvinklar du kan utgå ifrån när du ska ta din bild. Ett ord ska gestaltas av en bild.

  • Kan du använda olika material som motiv?
  • Kan du använda människor i din bild?
  • Kan du få saker att berätta ett budskap?
Dessa ord har du att utgå ifrån:

Ensamhet   Kärlek     Styrka           Glädje             Lycka             Vrede            ModOmtanke Rädsla     Kaos             Panik               Eufori             Pondus       Arbetsgång


Fundera nu på hur du ska gå tillväga. Skriv ned bra idéer, diskutera med en kompis. Själva fotograferingen gör du hemma, ta många bilder och använd dig av flera vinklar och bilder på samma motiv så att du har ett stort urval när du ska göra din keynote. Du får gärna ta inspiration från Internet men jag vill att du skapar själv genom att fotografera med din iPad.

Skriv ned ett manus som du ska använda i din presentation. När du presenterar din Keynote för klassen ska du berätta om:

  • Hur du tänkte när du valde motiv.
  • Hur gick du tillväga när du tog din bild?
  • Vilka material/saker använde du?
  • Var det någon/några idéer som du förkastade? Varför?
  • Vilket ord var lättast/svårast att fotografera? Varför?
  • Är din bild redigerad? Förklara hur du gjort och varför.