👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ergonomi, säkerhet och skador åk 7

Skapad 2020-10-28 08:37 i Gåvsta skola Uppsala
säkerhet, hänsyn, nödsituationer
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Genom kunskap om styrketräning och ergonomi - hur du på ett korrekt sätt utför olika rörelser i vardagen - kan du förebygga olika belastningsskador. Samtidigt händer olyckor och då behöver du veta hur du ska agera i situationen samt utföra första hjälpen. I detta tema arbetar vi med detta.

Innehåll

Ergonomi, säkerhet och skador åk 7

 

Mål: 

Eleven ska få utveckla sin förmåga att göra rörelser på ett riktigt och ergonomiskt samt få kunskap om hur man förebygger olika typer av belastningsskador genom att t.ex träna allsidigt. Eleven ska även kunna utföra första hjälpen - hur agerar jag om en olycka är framme?

 

Undervisning:

Eleven ska få träna på att anpassa sina rörelser och förebygga olika belastningsskador genom att visa och förklara hur rätt teknik används vid olika övningar.  Vi kommer även att lära oss hur man tar hand om en nödställd person genom första hjälpen samt hur man utför HLR.

 

Bedömning:

Elevens förmåga att utföra och samtala om olika rörelser i samband med olika aktiviteter och arbetssituationer.
Elevens förmåga att visa och redogöra för hur hen bör ta hand om en nödställd person. 

 

Tillämpning:

Eleven kommer att få visa på sina kunskaper både skriftligt och praktiskt genom att visa på hur olika arbetsställningar belastar kroppen, hur man kan undvika belastningsskador och vilken träning man kan utöva för att förebygga dessa i till exempel styrkeövningar.

Eleven kommer att få samtala om olika arbetssituationer med utgångspunkt i ergonomi. 

Eleven kommer muntligt få redogöra för och visa på en kompis hur första hjälpen kan tillämpas vid olika olyckshändelser.

 

Uppgifter

 • Intervjuunderlag Ergonomi åk . 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Ergonomi, säkerhet och livräddning åk 7

E
C
A
Säkerhet och förebygga skador
Eleven kan samtala om och till viss del redogöra för hur man kan förebygga skador. Eleven kan förutse och ge beskrivning av någon risk som är förknippad med olika fysiska aktiviteter eller vardagsrörelser.
Eleven kan samtala om och redogöra för hur man kan förebygga skador. Eleven kan förutse och ge tydliga beskrivningar på risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter eller vardagsrörelser.
Eleven kan på ett utvecklat sätt samtala om och redogöra för hur man kan förebygga skador. Eleven kan förutse och ge tydliga beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter och vardagsrörelser.
Hantera nödsituationer
Eleven har viss kunskap och kan beskriva hur man bör ta hand om en medvetslös person och utföra första hjälpen.
Eleven har goda kunskaper och kan beskriva hur man bör ta hand om en medvetslös person och utföra första hjälpen.
Eleven har mycket goda kunskaper och kan detaljerat beskriva hur man bör ta hand om en medvetslös person och utföra första hjälpen.