👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7, "Algebra"

Skapad 2020-10-28 08:42 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
När du har arbetat med kapitlet "Algebra" får du lära dig: skriva ett uttryck, beräkna värdet av ett uttryck, tolka uttryck, förenkla uttryck, skrivna med parenteser, lösa olika typer av ekvationer, lösa problem med hjälp av ekvationer och skriva formler för geometriska mönster Som lärare försöker jag intressera och entusiasmera eleverna för att få de positivt inställda till arbetsområdet. Allt kanske inte alltid är roligt, men det kan vara givande på andra sätt. Och besvara frågan varför är det viktigt, intressant eller relevant för eleverna att vara med om det här arbetsområdet?

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem
 
samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 

• Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

• Metoder för ekvationslösning.

 

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Du kommer att få undervisning om: 

·      Strategier och metoder att förenkla uttryck, lösa ekvationer 

·      Hur du använder färdiga formler till att lösa givna problem 

·      Hur du sätter upp en ekvation/uttryck för att lösa ett problem

Hur man kan föra ett matematiskt resonemang, tex genom att tydligt visa arbetsgången vid problemlösning. 

  • Eget arbete.

  • Problemlösning

  • Förklara på olika sätt

  • Använda egna animeringar i Geogebra och resurser i Smartboard.

  • Konkretisera innehåll genom att knyta ämnet till vardagsnära erfarenheter 

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 

Testa dig själv genom att använda olika diagnoser läraren erbjuder, Instuderingsuppgifter med facit inför provet,

videoklipp på YouTube eller tekniska hjälp vid redovisningar.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

 

Du kommer att få visa dina förvärvade kunskaper i avsnittet med ett prov.

 

Tänk på att du kan visa kunskaper i alla situationer under lektionerna också.

 

 

Uppgifter

Matriser

Ma
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
Resonemang
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Kommunikation
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.