Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en spännande/kuslig berättande text

Skapad 2020-10-28 08:42 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
"Det var en gång..." Stopp! Nu ska vi öva på att skriva spännande/kusliga berättande texter utifrån en given struktur och det är sällan en berättande text startar på det där sättet.

Innehåll

Lärandemål

Du kommer att få möjlighet till att lära dig:

 • hur en berättande text som ska vara spännande är uppbyggd; från rubrik, inledning, händelse till problem och till en upplösning.
 • vilka språkliga drag som är vanliga, som till exempel dialoger, miljö- och personbeskrivningar, liknelser.  
 • den grammatiska biten av en skriven berättande text så som sammansatta meningar, adjektiv och sambandsord.
 • strukturen med styckesindelningar samt stavning.
 • ge och ta emot respons på din text av en klasskompis.

Bedömning

Du kommer att bedömas:

 • utifrån din aktivitet på lektionerna.
 • på din text som du lämnar in.

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • vi kommer att gemensamt titta på exempeltexter.
 • ni kommer att få öva på att göra en text mer levande med hjälp av person- och miljöbeskrivningar.
 • tillsammans i helklass kommer vi att skriva en text.
 • slutligen kommer ni att få skriva en egen berättande text som sedan en klasskompis ger respons på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: