👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO åk 4 - Värme, kyla och väder

Skapad 2020-10-28 09:03 i Färlövs skola Kristianstad
Baserat på kapitel 3 Värme, kyla och väder i "Koll på NO".
Grundskola 4 Fysik
Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värmen i husen? Vad är dimma?

Innehåll

När du arbetat med "Värme, kyla och väder" ska du:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.
 • kunna förklara hur vindar uppstår.
 • veta hur moln, regn och snö bildas.
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder. 

Arbetssätt

 • Boken "Koll på NO"
 • Undersökningar
 • Diskussioner 
 • Filmer

Bedömning

Se matris

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik - Värme, kyla och väder

Jag....
Jag....
Jag....
Jag....
Undersökningar
... behöver stöd när jag ska göra enkla undersökningar.
... kan göra undersökningar utifrån en planering, men saknar något moment.
... kan göra undersökningar utifrån en planering och har med alla moment.
Dokumentera undersökningar
.... behöver stöd när jag ska dokumentera enkla undersökningar i text och bild.
... kan dokumentera en undersökning i text och bild, men har inte med allt.
... kan dokumentera en undersökning i text och bild som visar allt jag har gjort.
Beskriva väder
... behöver stöd när jag ska beskriva hur väder uppstår.
... kan beskriva hur väder uppstår på ett enkelt sätt.
... kan beskriva hur väder uppstår på ett utvecklat sätt.
... kan beskriva hur väder uppstår och visar på samband mellan olika sorters väder.
Begrepp
... behöver stöd när jag ska använda begrepp.
... kan använda några begrepp t.ex. snö, hagel, kyla.
... kan använda flera begrepp t.ex. snö, hagel, kyla, isolering, växelvarm.
... kan använda alla begrepp i kapitlet (s.51).