Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och egenskaper

Skapad 2020-10-28 09:01 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Vi kommer att arbeta med materials olika egenskaper samt sortera och gruppera olika material.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Kemi Teknik
Vi kommer att arbeta med olika material. Var kommer de ifrån? Vad kan man tillverka av de olika materialen? Vad har materialen för egenskaper? Vilka likheter/skillnader har de olika materialen?

Innehåll

Syfte från Lgr11


Centralt innehåll från Lgr11


Arbetssätt/Metod

Du kommer att få:

 • diskutera kring och beskriva olika material utifrån egenskaperna utseende, magnetism, flyter/sjunker och ledningsförmåga
 • sortera och gruppera saker av olika material
 • samtala och diskutera kring användningen av olika material
 • utveckla din förmåga att använda rätt ord och begrepp

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • kan beskriva olika material
 • kan beskriva några olika föremål och vad de är tillverkade av för material
 • sorterar och grupperar olika material
 • gör enkla undersökningar för att testa olika egenskaper hos material

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Fy  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Ke  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: