Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om Fysik och kemi. Kap. 4 Blandningar & lösningar.

Skapad 2020-10-28 09:04 i Duveds skola Åre
En planering över arbetet med kap 4 i "Boken om fysik och kemi"
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi arbetar med kap 4 i "Boken om fysik och kemi". Detta kapitel berör tex: vad som är skillnaden mellan en blandning och en lösning, hur man skiljer ämnen åt och hur man löser fläckar.

Innehåll

Du kommer bland annat att få möjlighet att lära dig:

Skillnaden mellan blandningar och lösningar.
Hur man skiljer ämnen åt.
Hur man löser fläckar.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Så arbetar vi

 • Du jobbar med "Boken om Fysik och Kemi" (Libers förlag) med tillhörande arbetsbok.

 • Du deltar i genomgångar av bokens kapitel.

 • Du jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter i arbetsboken.

 • Vi kontrollerar tillsammans att uppgifterna är gjorda och att svaren är korrekta.

 • Du jobbar med arbetsblad som är kopplade till bokens olika kapitel

 • Du kommer att delta i skriftliga kunskapskontroller.
 • Du kommer att få se faktafilmer om ämnen som tas upp i kapitlen.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du deltar i diskussioner i klassen.
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan förklara olika begrepp (t.ex blandning) och experiment (t.ex vilka ämnen som löser sig i vatten).
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du svarat på frågorna när vi har gjort tester.

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Boken om fysik och kemi kap. 4

Blandningar och lösningar.

 • Ke  4-6   Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6   Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Jag känner mig osäker.
Jag har förstått till stor del. Jag kan beskriva svaret på ett kortfattat sätt.
Jag har förstått och känner mig säker. Jag kan beskriva svaret på ett bra och utförligt sätt.
Jag kan ge exempel på vad som är en blandning och lösning.
Jag förstår skillnaden mellan en blandning och en lösning.
Jag har förstått att det finns ämnen som bara består av en sorts atomer och varken är en blandning eller lösning. Grundämnen.
Jag vet vad man kan använda för att separera olika ämnen åt.
Jag vet vad det betyder att en vätska är "mättad".
Jag vet vad som menas med "lika löser lika".
Jag förstår varför vissa ämnen inte löser sig med varandra, tex olja och vatten.
Jag kan söka information och ta reda på svar när jag har tillgång till boken eller andra hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: