Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra årskurs 7

Skapad 2020-10-28 09:16 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Algebraiska uttryck och ekvationer, mönster och talföljder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas
Fokus i detta arbetsområde är algebraiska uttryck och ekvationer. 
- Innebörden av varialbegreppet och dess användnings i algebraiska uttryck och ekvationer
- Algebraiska uttryck och ekvationer som är relevanta för eleven
- Metoder för ekvationslösning
Detta kommer vi göra genom att träna på
Algebraiska uttryck
Mönster
Förenkling av uttryck
Ekvationer, ekvationer med obekanta i båda leden och problemlösning med hjälp av ekvationer
Begrepp vi kommer fokusera på är:
Algebraiska uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvation, vänster och högerled, prövning, antagande, likhet och obekanta tal. Ni kanske inte kan dem nu men målet i slutet av arbetsområdet är att ni ska förstå dem och kunna använda dem.

Undervisning och arbetsformer
Undervisningen kommer att ske genom genomgångar (i stora gruppen men även mindre grupper), arbete i boken (eller stenciler vid behov), matteappen, samt diskussioner i mindre grupp kring matematiska problem så som problemlösning eller praktisk matematik. En ungefärlig matteplanering kommer läggas ut på Teams där ni ser hur mycket tid det beräknas ungefär att ta för varje del i kapitlet. I Teams kommer även extra material som stenciler, vad som behöver tränas mer på innan tester mm läggas ut, även större genomgångar kommer publiceras i klassanteckningsboken i Teams.

 

Bedömning - vad och hur
Bedömning kommer att ske under arbetets gång, hur du resonerar kring matematiska problem såväl muntligt som skriftligt. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett test där de berörda delarna kring algebra och ekvationer kommer testas av. 

Matriser

Ma
Matematik Algebra årskurs 7

Ej ännu uppnått...
E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: