👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Favorit matematik 4B - Kapitel 4

Skapad 2020-10-28 09:22 i Skyttorps skola Uppsala
Favorit Matematik 4B
Grundskola 4 Matematik
Under matematiklektionerna kommer du arbeta med stora tal, multiplikation och division. Du kommer få lära dig mer om ord och begrepp inom området samt hur du räknar med tiotusental & hundratusental, avrundar tal och räknar uppställning med multiplikation och division.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

- Skriva och räkna med tiotusental och hundratusental

- Jämföra heltal

- Avrunda till närmaste tusental

- Multiplikation med uppställning

- Division med uppställning

Hur vi ska lära oss detta:

- Genom gemensamma genomgångar

- Genom laborativa övningar

- Genom samtal i grupp

- Genom att färdighetsträna i din matematikbok

Vad som kommer att bedömas:

- Hur väl du använder dig av matematiska begrepp

- Hur du för ett resonemang kring de uppgifter du utför

- Hur du arbetar utifrån givna instruktioner

- Hur du förstår övningarna du arbetar med

- Hur du löser enklare problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet

Hur du får visa vad du kan:

- Att vara aktiv på genomgångar

- Att ställa relevanta frågor

- Att arbeta med uppgifterna i din matematikbok

- Att uttrycka sig muntligt och skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Räkna med stora tal

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa matematiska problem
Jag behöver en hel del hjälp med att veta hur jag ska tänka för att lösa ett matematiskt problem.
Jag vet oftast hur jag ska tänka för att lösa ett matematiskt problem.
Jag vet med säkerhet hur jag ska tänka för att lösa ett matematiskt problem.
Visa hur jag tänker
Jag har svårt att skriva min uträkning för att visa hur jag tänker i en uppgift.
Jag kan skriva en del av min uträkning för att visa hur jag tänker i en uppgift.
Jag kan skriva en hel uträkning med alla steg för att visa hur jag tänker i en uppgift.
Tiotusental och hundratusental
Jag behöver en hel del hjälp för kunna räkna med stora tal och behöver öva mer.
Jag känner mig ganska säker när jag räknar med stora tal.
Jag känner mig säker när jag räknar med stora tal.
Multiplikation med uppställning
Jag behöver en hel del hjälp för att kunna räkna multiplikation med uppställning.
Jag känner mig ganska säker när jag räknar multiplikation med uppställning.
Jag känner mig säker när jag räknar multiplikation med uppställning.
Division med uppställning
Jag behöver en hel del hjälp för att kunna räkna division med uppställning.
Jag känner mig ganska säker när jag räknar division med uppställning.
Jag känner mig säker när jag räknar division med uppställning.
Avrunda till närmaste tusental
Jag behöver en hel del hjälp för att kunna avrunda till närmaste tusental.
Jag känner mig ganska säker när jag avrundar till närmaste tusental.
Jag känner mig säker när jag avrundar till närmaste tusental.
Jämföra heltal
Jag behöver en hel del hjälp för att kunna jämföra heltal.
Jag känner mig ganska säker när jag jämför heltal.
Jag känner mig säker när jag jämför heltal.