👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 4 A

Skapad 2020-10-28 09:28 i Bergaskolan Uppsala
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 4A samt laborativa lektioner såsom konkret material och problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
. Vi arbetar med matematikboken Eldorado.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Eleverna får möjlighet att förstå matematikens uppbyggnad, lär sig regler och lagar, tränar matematik i skolan och blir medvetna om matematiken i vardagen.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ha verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya problem.

Under kopplingar till läroplanen ser du syftet från läroplanen.

Vad bedöms i undervisningen?

Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

 • kontinuerlig elevuppföljning t ex observationer, samtal,
 • diagnoser
 • skiftliga omdömen

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen.

Vad ska vi göra?

Under höstterminen arbetar vi med talområdet 1-100 000, tallinjer, jämförelser och storleksordning av tal, lärt oss om olika matematiska symboler, olika räknesätt, arbetat med tvådimensionella figurer, vinklar och symmetri samt olika slags problemlösning.

Nedan ser du de olika delarna i det centrala innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6