👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kåsa ÅK5

Skapad 2020-10-28 09:29 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Du kommer att tillverka en kåsa i materialet björk.
Grundskola 5 Slöjd
Du kommer att tillverka en kåsa i materialet lind. Man använder lind för det är lätt att arbeta med. Tekniken är urholkning och vi kommer använda bla hyvel, skölp, rasp, fil och slippapper. Du ska själv rita hur din kåsa ska se ut i naturlig storlek. I textilslöjden gör du en japansk snodd att fästa i kåsan.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 • du får idéer och tankar genom att titta på några kåsor.
 • du övar på att göra en skiss/ritning på ditt föremål och att göra en mall
 • du tränar på att hantera nya verktyg och redskap
 • du utvärderar ditt arbete med text och bild

Undervisningen

 

 • genomgång av hur du gör en mall
 • göra en skiss
 • Genomgång av de olika verktygen/redskapen som du kommer att använda
 • Skriva om ditt arbete utifrån frågeställningar
 • verktygskunskap
 • materialkunskap

Detta betyder för dig att:

 • du ska rita/skissa din mall
 • du ska välja lämpligt material
 • du ska använda lämpliga verktyg och redskap
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du utvärderar ditt färdiga arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6