👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-10-28 09:31 i Ångelstaskolan Uppsala
Matens väg genom kroppen, kroppen organ och funktion, vad behöver kroppen för att må bra...
Grundskola 5 Biologi
Du ska få lära dig om människan och människokroppen. Vi kommer att lära oss mer om människans ursprung och hur kroppen ser ut utanpå och inuti. Vi kommer också att lära oss var de olika organen sitter och hur de samverkar med varandra.

Innehåll

 Undervisningen

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:
se på film, läsa texter, samtala, resonera och svara på frågor, göra enkla experiment, för att

 • lära dig namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • lära dig var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)

Kunskapskrav

Du kommer att visa att du:

 • kan namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • vet var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)
 • kan berätta om matens väg genom kroppen 
 • kan berätta om andningen
 • kan berätta om blodomloppet
 • kan genomföra enkla undersökningar
 • kan dokumentera dina undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6