👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Förskoleklass

Skapad 2020-10-28 09:34 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi arbetar med att eleverna i förskoleklassen ska utveckla sitt intresse för matematik.
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer du på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss.

Innehåll

Matematik

Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

Verksamhetens innehåll

Mål för barnet

Vi övar olika förmågor och arbetar med

 • Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)
 • Sortera och klassificera (färg,form och storlek)
 • Jämföra och beskriva storlek (Storleksbegrepp: lång-kort, stor-liten, hög-låg, bred-smal, tjock-tunn osv)
 • Upptäcka mönster
 • Känna till lägesord. (på, i, över, under osv)
 • Känna till talområdet 0-20(antal,siffror, dela upp talet
 • Tidsuppfattning

Hur?

Du kommer få arbeta på olika sätt:

 • Tänka och resonera kring matematik
 • Praktisk matematik både inne och ute
 • Vi klipper, klistrar och konstruerar former och mönster
 • Vi använder vardaglig problemlösning både enskilt och i grupp
 • Vi bygger och konstruerar
 • Vi använder pedagogiska spel och pussel samt IPad.
 • Vi använder sorteringsmaterial i olika former för att göra matematiken "greppbar" och konkret.
 • Vi använder oss dagligen av almanackan och klockan för att utveckla förtrogenhet med tidsbegreppen.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom skapande verksamhet och fotografering.
Barnet berättar och visar med sina bilder hur de har förstått en uppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11