👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2020-10-28 09:36 i Björkåsskolan Grundskolor
Medeltiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden, kungarna och krigen Har du hört talas om Stockholms blodbad? Vad var digerdöden? Vad fanns det för kändisar under medeltiden?

Innehåll

Medeltiden i Sverige varade i ca 500 år. Samhället vi lever i ändrar sig hela tiden, det kommer du att se när vi lär oss om medeltiden. Under medeltiden inträffade händelser som ledde till att livet för människorna förändrades. Du kommer få bekanta dig med vilka händelser som inträffade och hur människor levde. Du kommer att se stora skillnader jämfört med hur vi lever idag.

Syftet med arbetsområdet är att du ska kunna dra paralleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan medeltiden och nutid. 

Du ska kunna:

 • förklara hur historiska händelser under medeltiden påverkar oss idag
 • berätta om hur människor levde på medeltiden
 • Känna till något om några historiska personer som Birger Jarl, Magnus Ladulås, Margareta Valdemarsdotter m.fl.

Innehåll

 • De fyra samhällsgrupperna
 • Kyrkans /klostrens roll under medeltiden
 • Digerdöden
 • Städer under medeltiden
 • Hur Sverige styrdes under medeltiden
 • Den nordiska unionen
 • Historiska personer från medeltiden

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta genom följande sätt:
 • film och digitala medier
 • faktatexter från läroböcker
 • svara på frågor
 • grupp/klassdiskussioner
 • skriva reflektioner och sammanfattningar

Bedömning

Detta ska bedömas:

Din förmåga att: 
- muntligt diskutera ämnet.
- skriftligen besvara frågor på prov, skriva reflektioner och beskrivande texter.
- engagera dig vid gemensamma genomgångar

Bedömning

Bedömningen sker vid:

 • formativt arbete på lektionerna, diskussioner och samtal i grupp
 • läxförhör, prov, skriftliga inlämningar

Uppgifter

 • Levnadsvillkor för bönder och borgare.

 • Levnadsvillkor för bönder och borgare.

 • Unionstiden

 • Unionstiden

 • Digerdöden

 • Digerdöden

 • Hur Sverige styrdes under medeltiden.

 • Hur Sverige styrdes under medeltiden

 • Sveriges kristnande under medeltiden

 • Sveriges kristnande under medeltiden

 • Unionstiden

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia HEJA

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Kunskaper
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället har förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället har förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället har förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Levnadsvillkor och källkritik
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Historiska spår samt likheter och skillnader
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.