👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-10-28 09:39 i Djupedalskolan Härryda
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska stimulera elevernas vilja att ta emot och tolka kommunikation. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, kommunicera och förstå.

Genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva såväl digitala som andra former av kommunikation, till exempel bilder, litteratur, film, sång och rörelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • samspela med andra,
 • möta olika former av kommunikativa uttryck,
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9