👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivcirkeln Otroliga rekord

Skapad 2020-10-28 09:47 i Anneroskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Inom detta område arbetar vi med olika textgenrer: berättande text, återberättande text, beskrivande text, förklarande text, instruerande text och argumenterande text. Undervisningen utgår från boken "Skrivcirkeln: Otroliga rekord" av Maria Södergren.

Innehåll

Inom detta område kommer du att få arbeta med följande textgenrer:

- berättande text
- återberättande text
- beskrivande text
- förklarande text
- instruerande text
- argumenterande text


Arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser:

1. Bygga upp kunskaper: Lär dig ord och begrepp för att lättare förstå vad texterna och uppgifterna handlar om. 
2. Läsa och lära: Läs olika texter och lär dig hur man skriver liknande texter. 
3. Lära och skriva tillsammans: Samtala, lär och skriv tillsammans med en kompis.
4. Visa vad du kan: Skriv egna texter och visa vad du lärt dig.

Viktiga ord, begrepp och områden
Grammatik, substantiv, verb, adjektiv, dialog, signalement, personbeskrivning, replik, checklista, underrubrik, teori, instruktion, material, orsaksord, sambandsord, tankekarta, ordningsföljd samt argument och motargument.

Respons och bearbetning av texter
Vi kommer även att arbeta med hur man ger och tar emot respons på texter samt olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. 

Muntlig framställning
Vi kommer att arbeta med muntlig framställning inför publik (mindre grupper, helklass, lärare).

 

Du kommer att bedömas efter din förmåga att:
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
- läsa och analysera texter för olika syften,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Vidare arbete
Parallellt med arbetet i Skrivcirkeln kommer vi att arbeta med grammatikövningar både enskilt och i grupp. Vi kommer även att träna på läsning i olika former för att få ett bättre läsflyt och större läsförståelse.

Uppgifter

 • Berättande text

 • Återberättande text

 • Beskrivande text

 • Förklarande text

 • Instruerande text

 • Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris olika textgenrer

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ge omdömen om och bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Kombinera text och annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Återberättande texter
De återberättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De återberättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De återberättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beskrivande text
De beskrivande texter eleven skriver innehåller enkla beskrivningar och grundläggande förståelse för syfte, struktur och språkliga drag.
De beskrivande texter eleven skriver innehåller utvecklade beskrivningar och god förståelse för syfte, struktur och språkliga drag.
De beskrivande texter eleven skriver innehåller välutvecklade beskrivningar och mycket god förståelse för syfte, struktur och språkliga drag.
Förklarande text
De förklarande texter eleven skriver innehåller enkla beskrivningar och grundläggande förståelse för syfte, struktur och språkliga drag.
De förklarande texter eleven skriver innehåller utvecklade beskrivningar och god förståelse för syfte, struktur och språkliga drag.
De förklarande texter eleven skriver innehåller välutvecklade beskrivningar och mycket god förståelse för syfte, struktur och språkliga drag.
Instruerande text
De instruerande texter eleven skriver innehåller enkla beskrivningar och instruktioner.
De instruerande texter eleven skriver innehåller utvecklade beskrivningar och instruktioner.
De instruerande texter eleven skriver innehåller välutvecklade beskrivningar och instruktioner.
Argumenterande text
De argumenterande texter eleven skriver innehåller enkla beskrivningar och grundläggande förståelse för syfte, struktur och språkliga drag.
De argumenterande texter eleven skriver innehåller utvecklade beskrivningar och god förståelse för syfte, struktur och språkliga drag.
De argumenterande texter eleven skriver innehåller välutvecklade beskrivningar och mycket god förståelse för syfte, struktur och språkliga drag.