👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2020-10-28 09:49 i Lindbackens skola Uppsala
En beskrivning av hur vi arbetar med Engelska i årskurs 4
Grundskola 4 Engelska
Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Målet med undervisningen:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

..kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i Textbook och Workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska.

Undervisningens innehåll:

Vi kommer bland annat arbeta med läromedlet Champ och tillhörande Workbook.

Under åk 4 kommer du, bland annat, arbeta med följande:

 • läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska
 • lyssna på talad engelska genom olika texter och hörövningar
 • skriva egna enkla texter på engelska
 • samtala på engelska 
 • titta på engelska program
 • träna grundläggande engelsk grammatik

Vi kommer att bedöma:

 • hur du förstår talad och skriven engelska
 • hur du uttrycker dig, enskilt och i grupp i tal och skrift på engelska
 • hur du utvecklar dina kunskaper under läsåret
 • hur du visar dina kunskaper genom att delta aktivt i undervisningen

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta under lektionerna och visa dina kunskaper på olika sätt, både muntligt och skriftligt. Detta kan du exempelvis göra genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska, visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner samt föra enkla resonemang utifrån program vi tittat på tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En